Ta kontrowersyjna propozycja została przedstawiona przez środowisko WORD-ów podczas ostatniego w maju posiedzenia podkomisji pracującej nad ustawą o kierujących.

Według pomysłu starosta, w celu przeprowadzenia kontroli w OSK, miałby powoływać niezależnych ekspertów. Dzięki temu kontrola przestałaby mieć jedynie charakter urzędowy i stałaby się bardziej merytoryczna. W rolę kontrolerów wcielić by się mieli przedstawiciele Instytutu Transportu Drogowego, a także WORD-ów. Przedstawiciele ITD z miejsca podkreślili jednak, że funkcjonariuszy jest za mało, więc zostaliby tylko przedstawiciele WORD-ów. Pomysł budzi ogromne kontrowersje. - Nie może tak być, żeby dwa podmioty, które w pewnym stopniu są względem siebie konkurencyjne, miałyby sprawować nad sobą kontrolę - krytykuje pomysł Roman Stencel z Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców w Koszalinie. - Chodzi tu o szkolenia dla kierowców zawodowych, które przeprowadzać także WORD-y.


Szkoleniowcy podkreślają, że WORD-y zgłaszają tego typu propozycje jedynie po to, aby zapewnić sobie dodatkowe źródła finansowania, natomiast odżegnują się od tych, które mogłyby te finanse uszczuplić. Przykładem jest tu sprzeciw WORD-ów wobec art. 40 ust. 2 projektu ustawy, który mówi, że dyrektor szkoły może zawrzeć z WORD-em oraz OSK spełniającym dodatkowe wymagania porozumienie o nieodpłatnym uczestnictwie uczniów w zajęciach dla ubiegających się o kartę rowerową. Dyskusje nad tymi pomysłami zostały odroczone do czasu przedstawienia konkretnych rozwiązań.


OIGOSK zgłosiła ponadto wniosek, aby zwiększone zostały wymagania w stosunku do instruktora chcącego szkolić na wyższe kategorie. Według zgłoszonego wniosku instruktorem będzie osoba, która posiada prawo jazdy kategorii B co najmniej przez okres 3 lat w odniesieniu do uprawnień kat. B1 i B oraz prawo jazdy kategorii odpowiedniej do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku i udokumentowane, co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe instruktora kat. B w odniesieniu do uprawnień na pozostałe kategorie prawa jazdy.


red.


 

redaktor felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0