Najczęściej piesi giną na przejściach dla pieszych, czyli w miejscach, gdzie teoretycznie kierowca powinien być bardzo ostrożny.
Pieszy w starcie z ciężkim pojazdem ma niewielkie szanse na to, że uda mu się wyjść z wypadku bez szwanku. Zazwyczaj kończy się na mocnym poobijaniu, ale bywa też często, że dla pieszego jest to ostatni wypadek.

Policyjny spot nie jest kinową produkcją, ale moim zdaniem jego przekaz jest bardzo trafny. Piesi często giną nie ze swojej winy, tracą życie nawet wtedy kiedy nie ponoszą winy za wypadek - piszą funkcjonariusze.

  • Kierowca oprócz świateł, radia, klimatyzacji powinien przede wszystkim i na samym początku drogi włączyć myślenie!


Każdy kierowca jest pieszym, ale nie każdy pieszy jest kierowcą. Przez to, że kierowcy są bardziej wyedukowani w zakresie ruchu drogowego powinni przewidywać sytuację w której pieszy może niespodziewanie wtargnąć na popularną zebrę. Kierowca powinien włączyć myślenie i przede wszystkim - zwalniać w pobliżu przejść dla pieszych jeżeli tuż przy nich znajdują się piesi.

Cały spot można obejrzeć klikając tutaj.

Tylko w 2018 roku na lubuskich drogach w 144 wypadkach z udziałem pieszych, życie straciło 15 z nich. W tym roku zginęło już 8. Wszyscy jesteśmy uczestnikami ruchu drogowego. Mamy określone prawa i obowiązki. Łatwo przychodzi nam ocenianie innych, tymczasem droga jest jedna, a od naszych zachowań zależy bezpieczeństwo. Wspólnie zróbmy wszystko, aby każdy mógł cieszyć się życiem i nie tracił go w wyniku potrącenia.  Włącz myślenie – PIESI mogą być wszędzie! - lubuska Policja

Z kolei pieszy powinien pamiętać co mu wolno, a czego robić nie powinien.

Wg ustawy Prawo o ruchu drogowym:


Art. 13.


1. Pieszy, przechodząc przez jezdnię lub torowisko, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, korzystać z przejścia dla pieszych. Pieszy znajdujący się na tym przejściu ma pierwszeństwo przed pojazdem.
  1. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone, gdy odległość od przejścia przekracza 100 m. Jeżeli jednak skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 m od wyznaczonego przejścia, przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu.

  2. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych, o którym mowa w ust. 2, jest dozwolone tylko pod warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. Pieszy jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi jezdni iść drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni.


Art. 14. Zabrania się pieszemu:


1) wchodzenia na jezdnię:
  1. a)    bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych,  1. b)    spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi;


2) przechodzenia przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności drogi;


3) zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko;

4) przebiegania przez jezdnię.


Albin Sieczkowski, bloger motoryzacyjny

 
Krzysztof Ledzion felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0