Wewnętrzny na dwa sposoby

egzamin teoretyczny na prawo jazdy

Teoretyczny egzamin wewnętrzny możemy przeprowadzić bezpośrednio po zakończeniu nauczania teorii, ale tylko wówczas, gdy odbywało się ono metodą e-learningową. Przy tradycyjnym szkoleniu egzamin powinien odbyć się po całości szkolenia. Taką interpretację uzyskaliśmy z resortu transportu po liście jednego z czytelników, który nie był pewien, jak rozumieć odnoszące się do egzaminu wewnętrznego zapisy ustawy o kierujących pojazdami.

Pan Roman zwrócił się do redakcji z prośbą, abyśmy przedstawili na łamach miesięcznika „Szkoła Jazdy” ministerialną interpretację zapisu treści art. 23 ust. 1 ? 4 Ustawy o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r., w których to przepisach zawarto zasady przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego. „Proszę o wyjaśnienie rozbieżności wynikających z różnych interpretacji podanego przepisu” – pisze do nas pan Roman i załącza konkretne pytania. W pierwszym pyta, czy egzamin wewnętrzny teoretyczny w OSK musi być przeprowadzony, zgodnie z tym, co usłyszał w starostwie, po zakończeniu pełnego szkolenia, tj. po zakończeniu szkolenia teoretycznego i praktycznego, oraz czy w takiej sytuacji musi odbyć się w tym samym dniu, czy też egzamin wewnętrzny teoretyczny i praktyczny mogą być przeprowadzone w różnych dniach.

Pan Roman dopytuje również, czy zapis art. 23 ust. 4 poprzez brzmienie „bezpośrednio po ukończeniu zajęć, o których mowa w ust. 2 pkt 1 ? 3” daje możliwość przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego teoretycznego po zakończeniu części teoretycznej szkolenia.

Na pytanie odpowiedział Mikołaj Karpiński, rzecznik prasowy Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Oto ona:

W odpowiedzi na Pana pytania, dotyczące przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego na prawo jazdy, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej informuje, że zgodnie z art. 23 ust. 4 zd. 1 Ustawy o kierujących pojazdami, egzamin wewnętrzny jest przeprowadzany odpowiednio po ukończeniu zajęć, o których mowa w ust. 2 pkt 1 ? 3 lub ust. 3 (zajęcia z części teoretycznej, z części praktycznej, nauka udzielania pierwszej pomocy lub wykłady w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i internetu) przez instruktora lub wykładowcę wyznaczonych przez kierownika podmiotu prowadzącego szkolenie.

Użyte ww. przepisie wyrażenie „odpowiednio” rozróżnia moment przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego w zależności od formy prowadzenia części teoretycznej szkolenia. W przypadku, kiedy część teoretyczna szkolenia jest prowadzona w formie stacjonarnej, tj. w sali ośrodka szkolenia kierowców, egzamin wewnętrzny przeprowadza się po zakończeniu całego szkolenia, czyli po zakończeniu części teoretycznej, części praktycznej i nauki udzielania pierwszej pomocy. Jeżeli natomiast wykłady realizowane w ramach części teoretycznej szkolenia są prowadzone w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i internetu, egzamin wewnętrzny z części teoretycznej przeprowadza się po zakończeniu części teoretycznej szkolenia.

Części teoretyczna i praktyczna egzaminu wewnętrznego są przeprowadzane w różnych terminach wyłącznie w przypadku prowadzenia wykładów realizowanych w ramach części teoretycznej szkolenia w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i internetu, ponieważ po przeprowadzeniu egzaminu wewnętrznego z części teoretycznej będą prowadzone zajęcia z części praktycznej szkolenia.

mp

 

Wasze komentarze (1)

  1. Czyli jak przeprowadzam egzamin wewnętrzny z części teoretycznej po wykładach w sali wykładowej, to źle czynie??? Wg tego co piszą, egzamin wewnętrzny teoretyczny i praktyczny przeprowadzać mogę tego samego dnia po zakończniu całości szkolenia w OSK??

Dodaj komentarz

Call Now Button
  • Brak produktów w koszyku.