Warsztaty doskonalenia zawodowego dla instruktorów nauki jazdy mogą być zrealizowane w czasie krótszym niż trzy dni pod warunkiem, że zostanie merytorycznie zrealizowany ich program - informuje wydział prasowy Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

W czasie prac nad czerwcową nowelizacją ustawy o kierujących pojazdami uznano za niecelowe utrzymywanie wymogu, żeby warsztaty doskonalenia zawodowego trwały trzy dni i wyeliminowano z ustawy określenie „3-dniowe”. Zmianie nie uległo jednak rozporządzenie, które wciąż określa program „3-dniowych” warsztatów doskonalenia zawodowego. Wokół sprawy narosło wiele wątpliwości, dlatego o interpretację poprosiliśmy resort infrastruktury i rozwoju.


- Zgodnie z przepisami ustawy o kierujących pojazdami warsztaty doskonalenia zawodowego dla instruktorów nie mają określonego czasu trwania. Warsztaty te mogą być zrealizowane w czasie krótszym niż 3 dni pod warunkiem, że zostanie merytorycznie zrealizowany ich program. Zawarte w przepisach rozporządzenia w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców określenie "3 - dniowe" jest powtórzeniem upoważnienia ustawowego wynikającego z przepisów ustawy o kierujących pojazdami, która została znowelizowana 26 czerwca 2014 r. Zgodnie z delegacją ustawową na zmianę przepisów wykonawczych w tym zakresie przewidziano 18 miesięcy. Do tego czasu warsztaty powinny być realizowane na podstawie programu określonego w rozdziale 5 rozporządzenia, którego przepisy nie wskazują już czasu czy okresu realizacji wymienionych w nim zajęć. Należy także pamiętać o zasadzie wyższości przepisów ustawy nad przepisami rozporządzenia - informuje biuro prasowe Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.


jaz

felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0