Walne Zebranie OSK pod Patronatem ITS

logo ITS

Nowy wizerunek ośrodków szkoleniowych – to jeden głównych tematów poruszanych podczas spotkania szkoleniowćów w Instytucie Transportu Samochodowego.

Dnia 22 czerwca 2010 r. odbyło się w Instytucie Transportu Samochodowego Walne Zebranie Ośrodków Szkolenia Kierowców pod Patronatem ITS. Obecni byli liczni przedstawiciele ośrodków szkolenia kierowców z całego kraju. Z ramienia ITS-u uczestniczyli w nim: Maria Dąbrowska-Loranc – Kierownik Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS, Ida Leśniowska-Matusiak i Piotr Rybicki. Podczas spotkania zaprezentowany został projekt „Wzrost kompetencji kadry ośrodków szkolenia kierowców” oraz omówiono możliwości włączenia się w jego realizację. W dalszej części ustępująca Rada Patronatu przedstawiła sprawozdanie z prac w mijającej kadencji. Członkowie Patronatu wybrali spośród swojego grona nową Radę Patronatu w składzie: Jan Domasik – przewodniczący, Wojciech Kaczmarek – wice-przewodniczący, Ryszard Mazurek – wice-przewodniczący, Marek Górny – sekretarz, Zenon Butkiewicz – członek, Andrzej Biel – członek, Witold Samsel – członek. Zebrani określili nowy wizerunek OSK objętych Patronatem ITS oraz przyjęli wstępny harmonogram prac Rady.

mp

źródło: ITS

3 komentarze do “Walne Zebranie OSK pod Patronatem ITS”

Dodaj komentarz