Nowy wizerunek ośrodków szkoleniowych - to jeden głównych tematów poruszanych podczas spotkania szkoleniowćów w Instytucie Transportu Samochodowego.

Dnia 22 czerwca 2010 r. odbyło się w Instytucie Transportu Samochodowego Walne Zebranie Ośrodków Szkolenia Kierowców pod Patronatem ITS. Obecni byli liczni przedstawiciele ośrodków szkolenia kierowców z całego kraju. Z ramienia ITS-u uczestniczyli w nim: Maria Dąbrowska-Loranc - Kierownik Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS, Ida Leśniowska-Matusiak i Piotr Rybicki. Podczas spotkania zaprezentowany został projekt „Wzrost kompetencji kadry ośrodków szkolenia kierowców" oraz omówiono możliwości włączenia się w jego realizację. W dalszej części ustępująca Rada Patronatu przedstawiła sprawozdanie z prac w mijającej kadencji. Członkowie Patronatu wybrali spośród swojego grona nową Radę Patronatu w składzie: Jan Domasik - przewodniczący, Wojciech Kaczmarek - wice-przewodniczący, Ryszard Mazurek - wice-przewodniczący, Marek Górny - sekretarz, Zenon Butkiewicz - członek, Andrzej Biel - członek, Witold Samsel - członek. Zebrani określili nowy wizerunek OSK objętych Patronatem ITS oraz przyjęli wstępny harmonogram prac Rady.


mp


źródło: ITS

redaktor felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0