Walne zebranie koszalińskiego oddziału OIGOSK

18 Lutego w sali konferencyjnej koszalińskiego ratusza odbyło się Walne Zebranie Członków oddziału macierzystego OIGOSK-u. Wybrano delegatów, rozmawiano o problemach branży oraz przywitano oficjalnie nowego członka izby – Jerzego Kociszewskiego.

Spotkanie prowadził Roman Stencel, prezes oddziału macierzystego OIGOSK-u. Po wybraniu prezydium zebrania i komisji wyborczej, wiceprezes oddziału Zenon Giętkowski przedstawił sprawozdanie z działalności zarządu za rok 2011 roku. Jednym z głównych punktów zebrania były wybory delegatów oddziału na V Jubileuszowe Walne Zebranie Delegatów OIGOSK, które planowane jest na 14 kwietnia br. w Łysomicach.

Okazję do zapoznania się z pozostałymi członkami miał podczas spotkania świeżo upieczony członek OIGOSK-u Jerzy Kociszewski. Przez wzgląd na jego dotychczasowe zasługi dla branży podjęto uchwałę rekomendującą Kociszewskiego na kandydata do Zarządu OIGOSK. Przypominamy, że Jerzy Kociszewski, pełni obecnie również funkcję wiceprezesa Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców, z ramienia której aktywnie działa na rzecz poprawy jakości szkolenia kierowców w Polsce. Po krótkim wystąpieniu Kociszewski przedstawił zebranym wykonaną przez siebie kalkulację ceny kursu na kat. B. Według wyliczeń, które zostały przeprowadzone 31 maja 2011 r., cena kursu powinna oscylować w granicach 1800 zł.

Kolejnym punktem zebrania były zmiany w ubezpieczeniach pojazdów. Tomasz Żmuda przedstawił uczestnikom zmiany w ubezpieczeniach OC, które spowodowała nowa ustawa.

Na temat niektórych przepisów ustawy o kierujących pojazdami wypowiedział się uczestniczący w spotkaniu Marek Frątczak z koszalińskiego magistratu. Ze względu na brak rozporządzeń do ustawy, stanowisko UM nie jest jeszcze ostateczne odnośnie obowiązków informacyjnych OSK. Frątczak zapewnił jednak, że urząd pracuje nad stworzeniem możliwości przesyłania drogą elektroniczną informacji, które wymagać będzie nowa ustawa. Według Frątczaka obowiązek dotyczy zawiadamiania jedynie o rozpoczęciu kursu, a nie poszczególnych zajęć.

Na zebranie przyjęli zaproszenie również przedstawiciele koszalińskiego ZORD-u. Eugeniusz Romanów, dyrektor ZORD przedstawił statystykę zdawalności ze szczególnym uwzględnieniem egzaminów na kat. B. Zwrócił uwagę na pogarszającą się zdawalność z teorii i praktyki na placu manewrowym.

Ze względu na brak rozporządzeń do ustawy o kierujących pojazdami oraz uwzględniając, że ministerstwo wskazało dwóch oferentów oprogramowania tj. ITS i PWPW, dzisiaj dyrekcja ZORD-u nie jest w stanie odpowiedzieć, jakie oprogramowanie będzie obsługiwało system informatyczny w WORD-ach. W dalszej części, egzaminator nadzorujący ZORD-u Leszek Bazylak przedstawił najczęstsze przyczyny niepowodzeń egzaminacyjnych na placu manewrowym i w ruchu drogowym.

Maciej Piaszczyński

 

 

 

4 komentarze do “Walne zebranie koszalińskiego oddziału OIGOSK”

  1. Pingback: 웹툰 사이트

  2. Pingback: สมัครเน็ต ais

  3. Pingback: เน็ต ais

Dodaj komentarz