VAT dla przewoźników niezgodny z prawem UE

Komisja Europejska wniosła do Trybunału Sprawiedliwości UE wniosek o stwierdzenie, że poprzez nałożenie zryczałtowanego VAT na przewoźników, którzy mają siedzibę lub prowadzą działalność w innym kraju UE, Polska narusza przepisy wspólnotowe.

Zdaniem KE, Polska naruszyła dyrektywę w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Trybunał podzielił opinię KE w wyroku z 6 maja. Według KE kwota podatku wynikająca z polskiego systemu VAT ustalana jest za pomocą metody zryczałtowanej i wynosi dla każdej z podróżujących osób 7 proc. kwoty 285 zł. Kwota ta, pomnożona przez liczbę pasażerów danego autobusu, uważana jest za kwotę podatku VAT należnego z tytułu usług wykonanych na rzecz pasażerów autobusu na danej trasie. KE uznała, że polski system nie uwzględnia rzeczywistej odległości pokonywanej w Polsce przez autobus.

2 komentarze do “VAT dla przewoźników niezgodny z prawem UE”

  1. Pingback: blog

  2. Pingback: penis envy shroom

Dodaj komentarz