Dziś (16 grudnia) odbyło się spotkanie przedstwicieli Ministerstwa Transportu z reprezentantami organizacji branżowych, które zgłosiły swoje uwagi do projektów rozporządzeń do ustawy o kierujących.

Ze wstępnych relacji osób biorących udział w spotkaniu dowiedzieliśmy się, że spora cześć uwag zgłoszonych przez organizacje branżowe została zaakceptowana przez resort, a co za tym idzie - będą one uwzględnione w ostatecznym kształcie rozporządzeń. Zmiany mają dotyczyć m.in. budzącego sporo kontrowersji programu szkoleń. Według ustaleń ma on być odchudzony o 30 proc. i dostosowany do ilości godzin kursu teoretycznego. Mają byc również wzięte pod uwagę poprawki dotyczące karty przeprowadzonych zajęć (poprawki wskazywały na konieczność usunięcia z niej tematów przeprowadzanych zajęć). Ciekawostką jest, że usunięto zapis wymagający przeprowadzanie dwóch godzin zajęć po zmierzchu, co oznacza, że nie będzie ich trzeba przeprowadzać obowiązkowo.


Uwzględniono też postulaty zmian części zapisów dotyczących ośrodka spełniającego dodatkowe wymagania. W uwagach OIGOSK-u i Stowarzyszenia Kierowca.pl zakwestionowane zostały zapisy które dodatkowo ograniczają możliwość prowadzenia takiego ośrodka a tym samym wkraczają w materię ustawową. Przede wszystkim dotyczyło to obowiązku posiadania lokalu biurowego i sali szkoleniowej pod tym samym adresem oraz posiadania pojazdów na własność (współwłasność jest formą własności) lub w leasingu. To ostatnie może być rozumiane jako konieczność posiadania na własność lub w leasingu wszystkich pojazdów wykorzystywanych przez OSK, co jest niezgodne z ustawą. Natomiast jeżeli chodzi o lokal biurowy, to takowy może stanowić jedno pomieszczenie i obowiązek posiadania dodatkowego pomieszczenia na archiwum nie może być wprowadzony w drodze rozporządzenia. Z relacji wynika, że wszystkie te postulaty zostały uwzględnione.


Warto też wspomnieć, że określono również wymogi dla Sali wykładowej. Ma ona mieć co najmniej 25m2 i być przystosowana do szkolenia co najmniej 10 osób. Zmienią się też zapisy dotyczące obowiązków informacyjnych OSK. Uwzględnione tu mają zostać sugestie urzędników ze starostw powiatowych, którzy sugerowali zminimalizowanie ilości przekazywanych informacji.


Ma również zostać doprecyzowany czas egzaminu teoretycznego.


Szczegółowa relacja w styczniowym numerze "Szkoły Jazdy". Zamów już dziś!


 

felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0