Uwaga! Jest nowy formularz wniosku o prawo jazdy

dokument prawo jazdy

Od 7 sierpnia bieżącego roku obowiązują nowe wzory formularzy wniosków o wydanie prawa jazdy. Wspomniane wzory stanowią załączniki nr 1 i nr 3a do rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami (Dz.U.04.24.215).

Zmiany wprowadzone do nich rozporządzeniem z dnia 14 czerwca 2011r (Dz.U.11.140.820) polegają w przypadku obu wzorów na dodaniu w części G punktu 7a zawierającego oświadczenie: wykonuję przewóz drogowy różnymi pojazdami, dla których jest wymagane posiadanie prawa jazdy co najmniej jednej spośród kategorii C1, C1+E, C lub C+E oraz D1, D1+E, D lub D+E,. Zmiany mają na celu rozwiązanie istniejącego dotychczas problemu związanego z wpisywaniem do prawa jazdy kodów uprawnień. Rozporządzenie nakłada teraz na kierowcę ubiegającego się o wpis potwierdzający uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub ukończenie szkolenia okresowego, a wykonującego przewóz drogowy różnymi pojazdami, dla których wymagane jest posiadanie prawa jazdy co najmniej dwóch kategorii, obowiązek złożenia oświadczenia zawartego w nowym punkcie formularza. W przypadku wykorzystania starego wzoru należy sporządzić odpowiednie oświadczenie i dołączyć je do wniosku. Wówczas, kiedy taki kierowca posiada aktualne świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzające ukończenie szkolenia okresowego w zakresie jednego bloku programowego, wpis z kodem „95” jest dokonywany przy wszystkich kategoriach prawa jazdy spośród posiadanych kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D oraz D+E. Z nowymi formularzami kierowcy zetkną się dopiero, gdy urzędy wyczerpią zapas dotychczasowych formularzy, bowiem rozporządzenie dla uniknięcia marnotrawstwa pozwala na zużycie posiadanego ich nakładu.

 

red

1 komentarz do “Uwaga! Jest nowy formularz wniosku o prawo jazdy”

  1. Pingback: this article

Dodaj komentarz