Kontrola w WORD-ach, sprawozdania starostów i zdobywanie uprawnień przez instruktorów i wykładowców.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazały się trzy kolejne projekty rozporządzeń Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej do ustawy o kierujących pojazdami.


Dwa z tych projektów mogą być mało interesujące z punktu widzenia ośrodków szkolenia kierowców i samych kandydatów na kierowców - jeden dotyczy kontroli w ośrodkach ruchu drogowego drugi natomiast sprawozdań starostów.


Ostatni z projektów reguluje ważną kwestię zdobywania uprawnień przez instruktorów i wykładowców.


Kilka dni temu ministerstwo opublikowało również kolejny projekt aktu wykonawczego do ustawy o kierujących o kierujących pojazdami. Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie przyznawania sposobu tworzenia i nadawania numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydawanie poświadczenia potwierdzającego spełnienie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców reguluje kwestie bardzo istotne z punktu widzenia ośrodka szkolenia kierowców. W projekcie znajdziemy między innymi opłatę za wpis do rejestru ustaloną na poziomie 500zł i opłatę za poświadczenie spełniania dodatkowych wymagań w tej samej kwocie. W załącznikach zamieszczono natomiast wzory dokumentów którymi OSK będą posługiwać się w sprawach rejestrowych w sprawach rejestrowych a także wzór poświadczenia o spełnianiu dodatkowych wymagań.


Rozporządznia są do pobrania w załączniku:


 

redaktor felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0