Po tym, jak podkomisja nie przychyliła się do żadnego z pomysłów na pozbawienie WORD-ów monopolu na przeprowadzanie przetargów na samochody egzaminacyjne, OIGOSK skierował list do posła Kazimierza Hajdy o ponowne rozpatrzenie pomysłu środowiska.

Jak podkreślił w liście do posła Hajdy prezes OIGOSK Roman Stencel, odrzucenie poprawki OIGOSK polegającej na umożliwieniu zdawania egzaminu praktycznego pojazdem wskazanym i zapewnionym przez osobę egzaminowaną, została odrzucona na zasadzie „nie”, bo „nie” i nie towarzyszyły temu żadne racjonalne kontrargumenty. - Żaden z posłów podkomisji głosujących 23 września przeciw poprawce nie wskazał racjonalnych i wiarygodnych przeciwwskazań jej wdrożenia - mówi Stencel. - Z konsternacją konkludujemy, że posłowie koalicji rządowej ignorują stanowisko strony społecznej w tej sprawie i rażąco lekceważą rozsądną argumentację swoich wyborców.


W liście działacze OIGOSK piszą, że jeszcze ciągle szczerze wierzą, iż przy pomocy i zaangażowaniu posłów rozumiejących zgłaszany, wieloletni problem, zostanie on w trakcie dalszych prac legislacyjnych wreszcie rozwiązany w duchu sprawiedliwości społecznej. - Tym samym „lobbowanie” WORD-ów, jak dotąd bardzo skuteczne, mające na celu utrzymanie „status quo” w kwestii dyspozycji pojazdów do egzaminowania zostanie skutecznie powstrzymanie w szeroko rozumianym interesie społecznym - czytamy dalej w liście. - Bo przecież od 12 lat, a szczególnie w ostatnim okresie, w garażach WORD-ów stoją nie wykorzystane tysiące pojazdów zakupionych z funduszy publicznych. Wskazujemy, że nasza propozycja w/w poprawek zmierza do zmniejszenia wydatków finansowanych pieniądzem publicznym - na pojazdy do egzaminowania bez uszczerbku dla jakości i efektywności procedur egzaminowania.


Przypominamy, że propozycja OIGOSK zakłada zmianę brzmienia art. 53 ust.1 rządowego projektu ustawy o kierujących pojazdami. Są tutaj dwa warianty:


Wariant I


Art. 53 ust. 1 Praktyczna część egzaminu państwowego w za¬kresie uzyskiwania uprawnienia do kierowania motorowerem lub pojazdami silnikowymi jest prowadzona pojazdem pozostającym w dy¬spozycji:


1) wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego lub


2) osoby egzaminowanej na jej wniosek i koszt


 


Wariant II


Art. 53 ust. 1 Praktyczna część egzaminu państwowego w za¬kresie uzyskiwania uprawnienia do kierowania motorowerem lub pojazdami silnikowymi jest prowadzona pojazdem:


1) pozostającym w dy¬spozycji wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego lub


2) wskazanym przez osobę egzaminowaną na jej wniosek i koszt.


 

redaktor felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0