Ustawa o kierujących. Poseł Materna wyjaśni wątpliwości

Jerzy Materna

Na prośbę ośrodków szkolenia, Poseł PiS Jerzy Materna wystosował interpelację do ministra o wyjaśnienie kilku wątpliwości związanych z ustawą o kierujących pojazdami.

Sławomir Nowak

Minister Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej

 

 

INTERPELACJA

w sprawie przepisów Ustawy o kierujących pojazdami.

Szanowny Panie Ministrze!

Zwrócili się do mnie z prośbą o wystosowanie interpelacji poselskiej właściciele ośrodków szkolenia kierowców. W dniu 21 września 2012 r. w Warszawie odbyło się spotkanie dyrektorów WORD-ów, przedstawicieli urzędów marszałkowskich, starostw oraz ośrodków szkolenia kierowców, w trakcie którego wyjaśnione miały zostać wątpliwości dotyczące Ustawy o kierujących pojazdami ( Dz. U. z 2011 r. Nr 30, poz. 151), którą w dniu 5 stycznia 2011 r. uchwalił Sejm RP. Niestety główni prelegenci tego spotkania , czyli Dyrektor Departamentu Transportu w Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, pan Andrzej Bogdanowicz oraz główny specjalista w tym Departamencie, pan Tomasz Piętka nie byli w stanie odpowiedzieć, z uwagi na twarde ramy czasowe, na większość z pytań nurtujących zainteresowanych, natomiast sama ustawa pełna jest nie do końca zrozumiałych przepisów. Przykłady:

– po 19 stycznia 2013 r. nie będzie wolno zdawać egzaminu państwowego na motocykl w atestowanym obuwiu dla motocyklistów, zaś wolno będzie w sznurowanych trampkach;

– OSK nie posiadające ciężarówki i autobusu nie będą mogły szkolić dzieci ubiegających się o kartę rowerową,;

– warunkiem koniecznym szkolenia teoretycznego osób ubiegających się o prawo jazdy na osobówkę i motocykl metodą e-learningu, będzie posiadanie przez OSK ciężarówki i autobusu;

– ze szkolenia kandydatów na instruktorów chcących szkolić osoby ubiegające się o prawo jazdy na samochody osobowe i motocykle, będą wykluczone nawet najlepsze ośrodki szkolenia nie posiadające ciężarówek i autobusów;

– osoby ubiegające się o prawo jazdy na samochód osobowy nie mogą zdawać egzaminu państwowego pojazdem, na którym uczyły się jeździć (odmiennie niż w państwach Unii Europejskiej);

– obywatel, który chciał uzyskać prawo jazdy, dotychczas zgłaszał się do dowolnego OSK i, po ukończeniu kursu, do dowolnego WORD-u. Zgodnie z nowym prawem, w ramach ułatwienia dla obywatela i tańszej administracji, będzie musiał najpierw np. z Zielonej Góry, gdzie studiuje, jechać do Nowego Sącza, gdzie jest zameldowany, żeby złożyć w starostwie świadectwo lekarskie, zdjęcie itp. niezbędne do utworzenia profilu kandydata na kierowcę. Nie rezygnując z wdrożenia informatyzacji państwa, można to zrobić o wiele prościej, zaczynając od ośrodka szkolenia. W skali roku zaoszczędziłoby się miliony godzin z życia obywateli oraz dziesiątki milionów złotych z budżetu starostw.

Szanowny Panie Ministrze ponieważ kwestie poruszane przez Stowarzyszenie Dyrektorów WORD i Polską Federację Stowarzyszeń Szkół Kierowców wydają mi się bardzo istotne proszę o odpowiedź na pytania:

1. Pojęcie jednolitego systemu teleinformatycznego, obejmującego WORD-y, starostwa, CEK, OSK pojawia się w rozporządzeniu o egzaminowaniu we wrześniu 2012 r. Czy problem z jego przygotowaniem oraz wdrożeniem to odpowiedzialność i wina WORD-ów, czy skutek niedopracowania odpowiedniego rozwiązania w ustawie o kierujących pojazdami, które trzeba przygotować teraz i zawrzeć w nowelizacji ustawy przed 19 stycznia 2013 r.?

2. Czy Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zainicjuje nowelizację Ustawy o kierujących pojazdami, czy odda inicjatywę innym podmiotom?

3. Kto zgodnie z Ustawą o kierujących pojazdami odpowiada za przygotowanie i późniejsze funkcjonowanie nowego państwowego egzaminu teoretycznego na prawo jazdy?

4. Jaki podmiot jest odpowiedzialny za przygotowanie pytań egzaminacyjnych dla osób, które będą ubiegały się o prawo jazdy na podstawie przepisów Ustawy o kierujących pojazdami?

5. Jaki podmiot będzie decydował o treści i budowie nowych pytań oraz sposobie ich wprowadzania w trakcie funkcjonowania nowego teoretycznego egzaminu państwowego na prawo jazdy?

6. Kiedy, na jakich zasadach i od kogo ośrodki szkolenia kierowców otrzymają narzędzia do prowadzenia nowego teoretycznego egzaminu wewnętrznego po 19 stycznia 2013 r.?

7. Kto jest odpowiedzialny za przygotowanie części jednolitego systemu teleinformatycznego, za pomocą którego OSK mają współdziałać z WORD-ami i starostwami?

8. Czy w/w narzędzie informatyczne będzie dostępne w terminie umożliwiającym przygotowanie się ośrodkom szkolenia kierowców do jego stosowania od 19 stycznia 2013 r.?

9. Czy przygotowana przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nowelizacja Ustawy o kierujących pojazdami uwzględni postulaty kierowane na piśmie do Ministerstwa przez liderów zjednoczonych organizacji społecznych środowiska OSK? Jeżeli tak, to w jakim zakresie?

 

 red

 

 

12 komentarzy do “Ustawa o kierujących. Poseł Materna wyjaśni wątpliwości”

  1. Pytania zadane przez posła Maternę są proste i logiczne, aby system ruszył musimy znać na nie odpowiedzi jak znam życie, jeżeli braknie argumentów dla speców z MINISTERSTWA odpowiedzi będą takie ,
   to są wytyczne unijne, albo działania takie spowodują spadek wypadkowości. a ja pytam gdzie tu jest logika i zdrowy rozsądek ? Ustawa o kierujących kupy się nie trzyma ,a z pola widzenia zginął człowiek
   Jakiemu Panu służą urzędnicy z MINISTERSTWA ?

  2. Dobrze, że całym tym bałaganem zaczyna się interesować ktoś „z góry”. Jestem bardzo ciekaw odpowiedzi Ministerstwa. Przecież nie tylko WORDy muszą zdążyć, OSK tez muszą przygotować się do nadchodzących zmian.

  3. a ja bym chciał abym egzamin wewnętrzny mógł przeprowadzić na tablecie w samochodzie ! po jakie licho kursant ma się fatygować do biura OSK ??? !!!! po ostatnich zajęciach daję kursantowi tableta- zdaje to rozpoczynam egamin praktyczny.
   Czy ustawodawca przewiduje taką możliwość ? czy cofamy się w rozwoju…

    1. Komisja Europejska prowadzi przeciwko Polsce 42 postępowania za niewprowadzanie unijnych dyrektyw.Będzie 43 . Chyba że premier Tusk pozwoli na haniebne łamanie prawa na oczach milionów zainteresowanych obywateli. Dno i wodorost to najbardziej łagone z możliwych apolitycznych określeń sytuacji z ustawą o kierujących pojazdami.

   1. W niewielkiej części ustawa zawiera to co nakłada na nas UE, więc wprowadzenie przepisów zawartych w dyrektywie unijnej jest realne. Nie zmienia to jednak faktu, że czasu coraz mniej, a nie chodzi tylko o wprowadzenie przepisów, ale także przygotowanie się do nich żeby wszystko funkcjonowało jak należy.

   2. Pingback: modesta

   3. Pingback: ติดตั้งโซลาเซลล์

Dodaj komentarz