Ustawa o kierujących: Pomysł konsorcjum WORD-ów i OSK budzi kontrowersje

Pomysł powołania konsorcjum zdaniem części szkoleniowców może rozwiązać problem z częstą wymianą flot przez OSK. Prezes OIGOSK w liście do posłów z podkomisji infrastruktury wyliczył niedociągnięcia tego projektu i zaproponował alternatywne rozwiązanie.

Poniżej przedstawiamy list do przewodniczącego Podkomisji Infrastruktury Jana Tomaki omawiający propozycję zmian w projekcie ustawy o kierujących, które mają rozwiązać problem z wymianą samochodów przez ośrodki szkoleniowe.

 

Pan Poseł Jan Tomaka

Przewodniczący podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia

rządowego projektu ustawy o kierujących pojazdami / druk sejmowy nr 2879/

Panie i Panowie Posłowie – członkowie podkomisji

 

W związku z planowanym na 09 i 10.06.2010 kolejnym posiedzeniem podkomisji – niniejszym zwracamy Państwa uwagę na niezwykle istotny, niesprawiedliwy i bolesny dla środowiska OSK, a przy tym historyczny problem.

Skutkiem organizowanych co 2-3 lata przez WORD-y przetargów na zakup, wynajem pojazdów egzaminacyjnych – przedsiębiorcy prowadzący OSK stawiani są cyklicznie „pod ścianą” tj. często zmuszani są do wymiany floty używanych do szkolenia, a nie zamortyzowanych pojazdów.

Dzisiaj środowisko WORD-ów / KSD WORD / proponuje zakup pojazdów przy zastosowaniu formuły KONSORCJUM z OSK.

Nie jesteśmy przeciwni temu pomysłowi.

KONSORCJUM dzisiaj jest tylko hasłem z wieloma niewiadomymi np. w jaki sposób KONSORCJUM decydowałoby o zapisach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/przy rozbieżnych opcjach w wielu kwestiach środowiska OSK i WORD-ów?

Przede wszystkim jednak KONSORCJUM nie wyeliminuje niesprawiedliwej, kosztownej dolegliwości tj. konieczności wymiany pojazdów w OSK, kiedy efektem rozstrzygnięcia przetargu zorganizowanego w ramach KONSORCJUM będzie nowa marka pojazdu.

W okolicznościach kiedy najczęściej najistotniejszym kryterium oceny oferty przetargowej jest cena oraz szczególnego zainteresowania tym rynkiem ze strony dystrybutorów nowych pojazdów – rozstrzygnięcia wyłaniające nową markę pojazdu są wręcz nieuniknione!

Dlatego nasza poniższa propozycja brzmienia art. 52 ust.1 projektu ustawy ma na celu uelastycznienie problematyki dysponenta pojazdu używanego do egzaminowania.

Zachowaliśmy we wdzięcznej pamięci i przypominamy, że proponowana treść tego przepisu jest identyczna z propozycją Pana Posła Tomaki, którą zaprezentował podczas procedowania w 2007R pierwotnego przedłożenia projektu ustawy o kierujących pojazdami.

Żywimy szczerą nadzieję, że propozycja ta zostanie przez Państwa poparta w trakcie aktualnego procedowania, bo 12 letni okres oczekiwania sprawia, że cierpliwość środowiska OSK jest na wyczerpaniu.

 

fragment pisma z 23.04.2010 z postulatami wspólnymi PFSSK i OIGOSK:

I. [ art. 52 ust. 1: Praktyczna część egzaminu państwowego w za¬kresie prawa jazdy jest prowadzona pojazdem pozostającym w dy¬spozycji wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego ]

Postulujemy, aby dopuścić możliwość zdawania egzaminu praktycznego pojazdem zapewnionym przez osobę egzaminowaną, na jej wniosek i koszt. Proponujemy następujące brzmienie art. 52 ust. 1

 

Art. 52 ust. 1 Praktyczna część egzaminu państwowego w za¬kresie uzyskiwania uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi jest prowadzona pojazdem pozostającym w dy¬spozycji:

1) wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego

2) osoby egzaminowanej na jej wniosek i koszt

 

 

Od 1998 r (wtedy powstały WORD-y) w tej materii ośrodkom szkolenia kierowców dzieje się niesprawiedliwa, bo niezawiniona krzywda polegająca na tym, że sytuacja rynkowa oraz dotychczasowe regulacje prawne zmuszają OSK do współfinansowania WORD-ów w zakresie kupowanych, wynajmowanych przez nie w drodze przetargów samochodów do egzaminowania.

 

Dzieje się tak, dlatego że kursanci z naturalnych, oczywistych powodów chcą uczyć się tylko na pojazdach, na których będą zdawali egzamin państwowy, co swoiście wymusza zakup przez OSK takiego samego pojazdu, jaki posiada WORD. Inaczej, OSK, który tego nie zapewni, znika z rynku z braku klientów!

 

W takich okolicznościach przedsiębiorcy są zmuszani sytuacją do wymiany floty pojazdów 2-3 letnich, nie zamortyzowanych, ponosząc z tego tytułu niepowetowane straty finansowe, niezawinione sposobem działania!

W organizowanych przez WORD-y przetargach dystrybutorzy pojazdów oferują celowo bardzo niskie ceny, a poniesione w takich okolicznościach straty z nawiązką rekompensują sprzedając pojazdy ośrodkom szkolenia po znacznie wyższych cenach! Jedynym beneficjentem takiego rozwiązania jest dostawca pojazdów do WORD!

 

Jest to możliwe albowiem WORD kupuje np. kilkanaście nowych samochodów a zaniżane ceny przez dealerów są powszechnie znaną praktyką, celowym działaniem dumpingowym, uzasadnianym tzw. „odbiciem sobie” strat. Dzieje się tak, dlatego że ośrodki szkolenia w konsekwencji zmuszone są zakupić razem kilkaset (!) egzemplarzy, i to niestety nie w cenie przetargowej, a to wystarczy aby osiągnąć zysk, pokrywając wcześniejsze jakoby straty. Są to niezaprzeczalne, powszechnie znane fakty.

Środowisko OSK z niecierpliwością i jednocześnie nadzieją oczekuje, iż tego rodzaju patologiczna, nienormalna i niesprawiedliwa sytuacja zostanie wreszcie uzdrowiona ustawą, nad projektem której, aktualnie pracujemy.

W tych szczególnie bulwersujących środowisko, faktycznych okolicznościach, wieloletnich staraniach w celu likwidacji tego wyjątkowego patologicznego rozwiązania, oczekujemy od Parlamentarzystów realnego wsparcia w tej sprawie.

W poniższym zestawieniu prezentujemy dane o kilku ostatnich przetargach zorganizowanych w WORD-ach, które w pełni potwierdzają powyższe konkluzje.

 

lp.

rozstrzygnięcie przetargu

początek eksploatacji

ponowny przetarg

WORD

MARKA

wydatek  WORD

wydatek OSK

WORD / OSK

1

IX.2008 ( zakup)

III.2009

2014 R

Koszalin

PEUGEOT 207

22000

43000

51,16%

2

VI.2009 ( zakup)

I.2010

 

Łódź

Toyota YARIS

29000

42000

69,05%

3

2008 ( zakup)

2009

2011 R

Gdańsk

Fiat Grande Punto

24000

46000

52,17%

4

2010 ( zakup)

2010

2011 R

Gdańsk

Toyota YARIS

22000

45500

48,35%

5

V.2007  ( zakup)

VI.2007

2009 R

Zielona G.

Renault  CLIO

31900

51000

62,55%

6

III.2009

V.2009

2013 R

Zielona G.

Fiat Grande Punto

23900

44000

54,32%

7

VIII.2008 ( wynajem)

III.2009

2011 R

Toruń

Toyota YARIS

16920

42000

40,29%

      

średnio

53,98%

Z poważaniem

Roman Stencel – prezes

OGóLNOPOLSKA IZBA GOSPODARCZA

 

 

8 komentarzy do “Ustawa o kierujących: Pomysł konsorcjum WORD-ów i OSK budzi kontrowersje”

  1. Ja już nie wierzę aby możliwe było egzaminowanie na pojazdach OSK – to nie leży w niczyim interesie… nawet stowarzyszenia i izby wolą aby wciąż egzaminować na pojazdach WORD więc dalej będziemy nabijać kasę do dealerów kiedy WORD zrobi zmianę pojazdów

  2. Pingback: Jues

  3. Pingback: this page

  4. Pingback: Click This Link

  5. Pingback: Belcampo Anya Fernald scandal

  6. Pingback: รับทำเว็บไซต์ WordPress

  7. Pingback: fortnite hacks

Dodaj komentarz