Ustawa o kierujących: kolejne starcie

Wniosek w sprawie wykreślenia punktu dopuszczającego możliwość wykorzystania technik komputerowych oraz internetu w prowadzeniu zajęć teoretycznych oraz pisemne przedstawienie wniosku o zrezygnowanie z obowiązku szkolenia przed pierwszym podejściem do egzaminu – to główne punkty dzisiejszych prac podkomisji nad ustawą o kierujących.

Podkomisja zbierze się w Sejmie o godz. 13. Poprzednie – środowe spotkanie  podkomisji w sprawie ustawy o kierujących zdominowały dyskusje nad sławnym już wnioskiem Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców.

Przypomnijmy: PIGOSK chce zniesienia wymogu ukończenia szkolenia przed przystąpieniem po raz pierwszy do egzaminu państwowego. Wedle wypowiedzi prezesa Aleksandra Igielskiego (PIGOSK) – w przypadku uzyskania wyniku negatywnego tego pierwszego egzaminu, osoba podlegałaby obligatoryjnemu szkoleniu, ale tylko w OSK dysponującym poświadczeniem o spełnieniu dodatkowych wymogów i posiadającym rekomendację kuratora oświaty.

Podczas spotkania ścierały się w tej sprawie obie strony sporu o sens zmiany proponowanej przez PIGOSK. Z jednej strony występują przedstawiciele tej organizacji, która wraz ze stroną reprezentowaną przez WORD-y chcą, aby szkolenia nie były obowiązkowe przed pierwszym podejściem do egzaminu, a z drugiej strony są przedstawiciele pozostałych organizacji skupiających szkoleniowców, którzy uważają, że propozycja jest nazbyt rewolucyjna jak na kulturę i stan zmotoryzowania społeczeństwa w Polsce, a ponadto doprowadzi do upadku większość mniejszych i średnich ośrodków szkoleniowych w kraju.

Kolejną dyskutowaną sprawą był wniosek o skreśleniu z projektu art. 23 pkt. 3, który dopuszczać będzie wykorzystywanie technik komputerowych podczas szkolenia teoretycznego. Zdaniem części uczestników jest to zbędne blokowanie uznanych i nowoczesnych form szkolenia, które z powodzeniem są stosowane w całym świecie.

4 komentarze do “Ustawa o kierujących: kolejne starcie”

  1. Pingback: pgslot

  2. Pingback: pop over to this site

  3. Pingback: Anavar in australia

  4. Pingback: micro step maxi

Dodaj komentarz