Uber kontra TAXI. Rząd przyjął projekt zmian w prawie odnośnie przewożenia osób

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o transporcie drogowym. Zmiany mają mieć korzystny wpływ na konkurencję wśród osób świadczących usługi przewozu osób.

Stosowanie aplikacji mobilnej ma być alternatywą dla powszechnego w taksówkach taksometru i kasy fiskalnej.

Stosowanie aplikacji mobilnej będzie możliwe, gdy minister do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrami transportu i finansów, określi w rozporządzeniu minimalne wymagania funkcjonalne dla aplikacji mobilnej oraz zabezpieczenia danych przez nią gromadzonych (mając na uwadze konieczność prawidłowego naliczania opłat za przewóz osób).

W projekcie nowelizacji ustawy powstało nowe pojęcie – pośrednictwo przy przewozie osób – działalność gospodarcza polegająca na przekazywaniu zleceń przewozu z wykorzystaniem domen internetowych, aplikacji mobilnych, programów komputerowych oraz systemów teleinformatycznych lub innych środków przekazu informacji. Nowa definicja dotyczyć będzie przewozu osób samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą lub przewozu taksówką.

 • Pośrednicy przy przewozie osób mogą zlecać usługi wyłącznie przedsiębiorcy mającemu licencję do zarobkowego przewozu osób.

Zarówno taksówkarz jak i kierowca Ubera będzie musiał posiadać licencję, ale dzięki zmianom będzie o nią łatwiej. Poniżej cytat z premier.gov.pl

Zaproponowano również istotne ułatwienia dla osób rozpoczynających działalność związaną z przewozem osób:

 • Przedsiębiorca ubiegający się o licencję na samochód osobowy i pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – nie będzie musiał wykazywać zabezpieczenia finansowego w wysokości 9 000 euro na pierwszy pojazd oraz 5 000 euro na każdy kolejny. Rozwiązanie to znacznie ułatwi dostęp do rynku przedsiębiorcom zainteresowanym rozpoczęciem działalności przewozowej.
 • Obniżone zostaną opłaty za uzyskanie licencji na samochód osobowy oraz pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – do poziomu opłat za udzielenie licencji na wykonywanie przewozu osób taksówką w Warszawie.  Licencja wydana na okres od 2 do 15 lat ma kosztować 320 zł (obecnie 700 zł), na okres od 15 do 30 lat – 380 zł (obecnie 800 zł), na okres od 30 do 50 lat – 450 zł (obecnie 900 zł).
 • W przewozach taksówkami zostanie zniesiona możliwość wprowadzenia – przez radę gminy liczącej powyżej 100 tys. osób – obowiązku szkolenia oraz egzaminu z topografii miejscowości i znajomości przepisów prawa miejscowego dla przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy lub kierowcy przez niego zatrudnionego. Regulacje takie ułatwią dostęp do zawodu taksówkarza.
 • W przypadku zmiany taksówki (na którą wydano licencję) na inny pojazd – wystarczy zmiana licencji. Oznacza to, że  przedsiębiorca nie będzie musiał występować o nowy dokument,  co zmniejszy formalności i obniży koszty takiej operacji.

Zaproponowano także inne rozwiązania:

 • Pośrednik przy przewozie osób będzie musiał prowadzić elektroniczny rejestr, w którym przez 5 lat mają być przechowywane wszystkie informacje na temat zleceń przewozowych. Ma też prowadzić elektroniczną ewidencję, w której przez 5 lat mają być przechowywane dane dotyczące przedsiębiorców, którym zlecono przewozy osób. Zmiany te umożliwią skuteczną kontrolę podmiotów świadczących usługi pośrednictwa dotyczącego przewozu osób, w tym również pod kątem wywiązywania się przez nie z obowiązku podatkowego oraz pozwolą zweryfikować czy pośrednicy przestrzegają obowiązujących przepisów prawa.
 • Osoby skazane za niektóre przestępstwa, określone w ustawie z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii nie będą miały dostępu do zawodu taksówkarza (nie będą mogły uzyskać licencji na przewóz osób). Rozwiązanie to powinno zwiększyć bezpieczeństwo przewożonych pasażerów.
 • Nie będzie kontrolowany czas pracy przedsiębiorców osobiście wykonujących przewozy drogowe i osób samozatrudnionych (nie zatrudnionych przez przedsiębiorcę) osobiście wykonujących przewozy na ich rzecz, których trasa nie przekracza 50 km pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony i do 9 osób łącznie z kierowcą (chodzi o samochody osobowe).
 • Wprowadzono katalog sankcji za naruszenia przepisów wprowadzonych tą nowelizacją. Pośrednik w przewozie osób będzie musiał m.in. sprawdzić, czy podmiot, który realizuje zlecenia przewozu osób na jego rzecz ma ważną licencję. Za niewywiązanie się z tego obowiązku na pośrednika będzie nakładana kara w wysokości 10 000 zł. Jednocześnie kierowca taksówki, który będzie pobierał zapłatę za kurs – niezgodnie z cenami i taryfami ustalonymi przez radę gminy – będzie zagrożony karą 2000 zł.
 • Główny Inspektor Transportu Drogowego (GITD) będzie musiał prowadzić wykaz przedsiębiorców wykonujących pośrednictwo przy przewozie osób (wykaz będzie udostępniany w BIP na stronie GITD).

Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku.

Albin Sieczkowski, bloger motoryzacyjny

Wasze komentarze (1)

 1. Te zmiany nie przysłużą się nikomu, co z tymi którzy zdawali topografię, ucząc się do niej np rok, zamiast zostawić trochę czasu dla ludzi, którzy zainwestowali swój czas oraz kapitał aby legalnie jeździć, to nie lepiej ich wydymać, nawet gdyby dali pół roku, rok na przygotowanie do zmiany ot co w tym kraju niczego nie można być pewnym, dlatego jako młody przedsiębiorca raczej opuszczę ten kraj tfu nas was

Dodaj komentarz

Call Now Button
 • Brak produktów w koszyku.