Tymczasowa baza zastąpi CEPiK?

strona internetowa CEPiK

Groźba kar finansowych, które na Polskę ma prawo nałożyć Bruksela może spowodować, że 19 stycznia zacznie funkcjonować alternatywna wobec CEPiK baza danych o kierowcach – informuje Dziennik Gazeta Prawna.

Unia Europejska wymaga, żeby nowa ustawa o kierujących pojazdami zaczęła funkcjonować już od początku przyszłego roku. Jeśli tak się nie stanie, to za każdy dzień zwłoki Polska będzie musiała płacić setki tysięcy euro. 

Problemem jest Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców. Pojawiły się informacje, że system nie będzie dostosowany do nowych przepisów. Informator Dziennika Gazety Prawnej ujawnia: może to się stać dopiero w lipcu 2014 r. Dlatego Ministerstwo Transportu rozważa wdrożenie planu awaryjnego. Do czasu dostosowania przez MSW CEPiK-u do nowych przepisów może zacząć funkcjonować alternatywna, tymczasowa baza danych. Byłyby tam m.in przechowywane informacje o zakazach i punktach karnych. Tym sposobem nowa ustawa o kierujących mogła by wejść w życie 19 stycznia, a Polska uniknęłaby kar finansowych.