Podczas wtorkowego spotkania przedstawicieli MTBiGM z organizacjami branżowymi zastępca dyrektora departamentu transportu drogowego Łukasz Twardowski zaznaczył, że resort będzie dążył do szybkiego ujednolicenia bazy pytań i przejęcia przez resort odpowiedzialności za jej tworzenie i funkcjonowanie, co wymaga zmiany ustawy o kierujących pojazdami.

Tym samym postawiło to pod znakiem zapytania szybkie uchwalenie projektu opracowanego przez grupę roboczą, którego równoległe procedowanie mogłoby opóźnić wejście w życie priorytetowych dla resortu rozwiązań.


Ministerstwo chce zmienić ustawę o kierujących pojazdami w taki sposób, żeby przejąć odpowiedzialność za pytania egzaminacyjne, które teraz są własnością dwóch podmiotów - ITS i PWPW. Baza ma być jedna, nadzorowana przez grupę ekspertów. Korzystać z niej mają wszystkie WORD-y. Łukasz Twardowski zapewnił, że właśnie wprowadzenie takich zmian w ustawie jest dla resortu transportu najważniejszym priorytetem. Ma się to stać w możliwie jak najkrótszym czasie.


Podczas spotkania padło także pytanie (zadał je prezes OIGOSK Roman Stencel) o los postulatów uzgodnionych przez tzw. grupę roboczą z poprzednim dyrektorem departamentu transportu drogowego Andrzejem Bogdanowiczem oraz byłym wiceministrem Tadeuszem Jarmuziewiczem. Co m.in. zakładał projekt zmian? Obowiązek przeprowadzania egzaminu wewnętrznego dopiero po zakończeniu wszystkich części szkolenia (za wyjątkiem kursantów przeszkolonych e-learningiem), tworzenia szczegółowego harmonogramu szkolenia teoretycznego oraz prawie całkowitej eliminacji szkolenia e-learningiem (ograniczałoby się tylko do osób niepełnosprawnych). Zaraz po Stenclu głos zabrał wiceprezes zarządu Stowarzyszenia KIEROWCA.PL Michał Łydka. Wyraził zdziwienie, że OIGOSK domaga się ograniczenia stosowania e-learningu, gdyż uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów z marca 2011 r. członkowie Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców nie tylko nie byli za jego ograniczeniem, ale wręcza za jego dopuszczeniem w ramach szkolenia prowadzonego przez wszystkie OSK.


Co zatem z postulatami grupy roboczej? Na razie nie wiadomo. Póki co priorytetem dla resortu transportu jest uporządkowanie spraw związanych z egzaminem teoretycznym. Podczas spotkania przewodniczący komisji infrastruktury poseł Stanisław Żmijan oraz strona ministerialna zasugerowali, że postulaty mają szansę znaleźć się w priorytetowej nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami, ale raczej w przypadku, gdy nie będą one budzić żadnych kontrowersji i zaakceptują je wszystkie organizacje.


- Jestem zdziwiony, bo kwestia ograniczenia e-learningu pojawiła się w postulatach grupy roboczej dopiero wtedy, gdy PFSKK, PIOGSK i OIGOSK na początku 2013 r. zrezygnowały ze współpracy z naszym stowarzyszeniem - komentuje Michał Łydka. - Trudno zatem oprzeć się wrażeniu, że ten postulat ma charakter polityczny, nie merytoryczny. Ogólnopolskie Stowarzyszenie KIEROWCA.PL od zawsze postulowało umożliwienie prowadzenia szkolenia e-learningowego przez wszystkie OSK. Jednak w ramach współpracy wszystkich organizacji, aby umożliwić uzgodnienie wspólnego stanowiska w najważniejszych dla branży obszarach, postulatu tego ani nie eksponowało, ani nie forsowało. W połowie 2012 r. wszystkie organizacje uzgodniły listę dziewięciu wspólnych postulatów dotyczących zmiany ustawy o kierujących pojazdami, kwestia szkolenia na odległość nie została tam nawet wspomniana. Apeluję zatem do kolegów z pozostałych organizacji: odrzućmy na bok wzajemne uprzedzenia i wszyscy razem wnieśmy o uwzględnienie w pierwszej nowelizacji dwóch najważniejszych dla branży postulatów - dopuszczenia do zdawania egzaminu praktycznego na pojazdach OSK w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy oraz dopuszczenia do tworzenia Super OSK w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy. Mimo wszystko, należy pozytywnienie odnieść się do wyraźnego stanowiska przedstawicieli resortu transportu, że są zdeterminowani, żeby zrobić porządek z egzaminem teoretycznym. To bardzo dobry sygnał zarówno dla branży, jak i kursantów, których od robienia uprawnień powstrzymuje aktualnie panująca sytuacja.


red

felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0