W ramach budżetu obywatelskiego samorządu województwa łódzkiego zgłoszone zostały dwa projekty związane ze zwiększeniem bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jeden zakłada przeszkolenie 300 młodych kierowców, polegające na jeździe na trolejach, drugi - 504 mieszkańców z tzw. ekojazdy.

W budżecie obywatelskim samorządu województwa łódzkiego przewidziano 5 mln zł. Zostaną one przeznaczone na projekty wymyślone przez mieszkańców tego regionu. Zgłoszono ich 301, z czego komisja weryfikacyjna rekomendowała 209. Projekty były weryfikowane pod kątem zgodności z prawem, możliwością wydawania pieniędzy publicznych oraz zgodności ze strategią województwa.


Budżet obywatelski będzie prowadzony odrębnie dla pięciu subregionów - północnego, wschodniego, południowego, zachodniego i Łodzi oraz jej bliskich okolic.


Teraz nadszedł czas na głosowanie. Mieszkańcy województwa mogą wybrać trzy projekty w wybranym subregionie i wskazać, że to właśnie one powinny być realizowane. Zadaniom można przyznać od jednego do trzech punktów. Trzy punkty dla tego, który ceni się najwyżej.


Wśród zweryfikowanych projektów znalazły się także te, które dotyczą bezpieczeństwa ruchu drogowego. Oba są przyporządkowane do subregionu łódzkiego. Pierwszy z nich dotyczy przeszkolenia 300 młodych kierowców, doskonalącego ich technikę jazdy za pomocą treningu na trolejach. „Dzięki szkoleniu ulegną podwyższeniu umiejętności bezpiecznej jazdy samochodem, poprzez poprawę techniki jazdy w różnych warunkach drogowych (w tym w sytuacjach ekstremalnych). Kierowcy przekonają się również o znaczeniu właściwej pozycji za kierownicą. Uczestnicy szkoleń zastosują w praktyce prawidłowe metody posługiwania się kołem kierownicy i nabędą umiejętności wychodzenia z poślizgu nadsterownego - trenując na trolejach reakcje obronne. Dzięki szkoleniom wzrośnie bezpieczeństwo drogowe, szczególnie wśród młodych kierowców, którzy naukę jazdy odbyli w miesiącach letnich lub wśród tych kierowców, którzy unikają, z obawy o swe umiejętności, warunków zimowych” - czytamy w uzasadnieniu projektu. Jest on przeznaczony dla mieszkańców Łodzi i okolicznych gmin. Jego wartość to 199 tys. zł.


Drugi projekt polega na przeszkoleniu (teoretycznym i praktycznym) 504 kierowców z zasad tzw. ekojazdy. „Poprzez szkolenie nie tylko zadbamy o łódzkie środowisko naturalne, ale dodatkowo każdy zaoszczędzi 15-25 proc. kosztów paliwa, ograniczy do 50 proc. zużycie opon i klocków hamulcowych oraz znacząco zmniejszy ilość wizyt w warsztacie samochodowym. Zmiana stylu jazdy poprawi także bezpieczeństwo o 30-40 proc.. Szkolenie składa się z jazdy diagnostycznej, wykładu i jazdy szkoleniowej. Jego celem jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do łódzkiej atmosfery o około 150 ton rocznie i tym samym zmniejszenia ryzyka smogu” - czytamy w uzasadnieniu. Realizację tego zadania wyceniono na nieco ponad 139 tys. zł.


Głosować na wybrane przez siebie projekty można do końca miesiąca. Można to zrobić poprzez złożenie karty do głosowania w wyznaczonych punktach, elektronicznie lub za pośrednictwem poczty.


Jakub Ziębka

felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0