„Rozporządzenie MI to próba odkręcenia błędnych decyzji”

– Jeżeli coś od początku było zrobione źle, to żadne półśrodki tego nie rozwiążą – tak propozycję zmian w systemie egzaminów na prawo jazdy komentuje prezes Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów WORD. Marek Staszczyk w programie „Porozmawiajmy o branży” odniósł do projektu rozporządzenia, które ma zmienić wydane rok wcześniej rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do
kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów. Wśród rządowych propozycji są między innymi takie, że obowiązkowa przerwa dla instruktorów – ta którą wprowadziło poprzednie rozporządzenie – zostanie skrócona z 50 do 45 minut. Resort proponuje również, by w zestawieniu dziennym nie uwzględniać egzaminów, które nie odbyły się.

Rząd tłumaczy, że przepisy rozwiążą problemy z „elastycznością” przeprowadzania egzaminów. Do konsultacji zaproszeni zostali marszałkowie województw oraz kilkunastu związków i stowarzyszeń w Polsce. Na zgłaszanie uwag mieli tydzień.