12 marca odbyło się kolejne spotkanie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami. Tym razem najszersza dyskusja toczyła się wokół sprawy upublicznia bazy danych oraz samochodów OSK na egzaminie.

Wszystko wskazuje na to, że procedowana obecnie nowelizacja ustawy o kierujących może być przełomowa w staraniach OSK o dopuszczenie do egzaminów na kat. B samochodów ośrodków szkolenia. Aleksander Kowalewicz z KSD WORD argumentował, że już obecny stan prawny pozwala na realizowanie egzaminów samochodem OSK. Przykładem jest tu WORD w Zielonej Górze, gdzie już od września 2013 r. przeprowadza się na podstawie umowy egzaminy samochodami należącymi ośrodków szkolenia kierowców. Roman Stencel wspomniał, że rozwiązanie z Zielonej Góry jest jednostkowe i środowisko OSK nie chce się zdawać na łaskawość dyrektora WORD. Stąd wniosek o przyjęcie poprawki. Posłowie przyjęli poprawkę 54 (numeracja zgodnie z zestawieniem podkomisji) - egzaminowanie pojazdami OSK i zasady prowadzenia zamówień publicznych na pojazdy egzaminacyjne. Przyjęto również kolejne poprawki związane z egzaminami na samochodach OSK.


Podkomisja szeroko zajmowała się również upublicznieniem bazy pytań egzaminacyjnych. Przyjęto poprawkę z zapisem, że pytania są informacją publiczną. Przyjęto też poprawkę nr 53, czyli umożliwienie zdającemu zapoznanie się z treścią pytań i prawidłowymi odpowiedziami po niezdanym egzaminie.


Na koniec głos zabrał Jan Domasik, prezes Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców, który poinformował, że organizacja zwróciła się niedawno z listem otwartym do minister Elżbiety Bieńkowskie o możliwość ponownego procedowania poprawki dotyczącej e-learningu w szkoleniu. PIGOSK chce, aby była to metoda wspierająca, a nie zastępująca wykładowcę. Jeden z posłów skomentował to, że do komisji dochodzą postulaty, aby szkolenie teoretyczne nie było obowiązkowe a większa waga przyłożona była do szkolenia praktycznego. Tematy te mają być poruszone na kolejnym spotkaniu.


mp


Więcej na temat prac podkomisji w kolejnym numerze „Szkoły Jazdy”.


 

redaktor felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0