Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zapowiada, że w 2016 roku uruchomi kolejną funkcjonalność w systemie CEPiK 2.0. Nowa usługa ma się nazywać „Sprawdź szkołę jazdy”.

Ministerstwo tłumaczy, że usługa umożliwi sprawdzenie przez kandydata na kierowcę informacji statystycznych na temat szkół jazdy znajdujących się np. w jego okolicy. Informacje pozwolą mu na zweryfikowanie, który ośrodek szkolenia kierowców jest najlepszy. Resort uważa, że usługa ta może również zwiększyć konkurencyjność szkół, a co za tym idzie - podwyższyć poziom świadczonych przez nie usług.


Szkody i statystyki


Jakie interesujące potencjalnych kursantów dane będzie można znaleźć w bazie?


Informacje na temat szkół jazdy, instruktorów i wykładowców będą gromadzone w Centralnej Ewidencji Kierowców na podstawie art. 100a i 100b ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym - informuje wydział prasowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Zostaną opracowane na podstawie takich danych, jak nazwa szkoły jazdy, jej siedziba, numer ewidencyjny, zakres przeprowadzanych przez nią szkoleń, poziom zdawalności egzaminów, liczba osób przeszkolonych, ilość szkód spowodowanych przez osoby przeszkolone, statystyki dotyczące liczby wykroczeń popełnianych przez kursantów oraz średni czas, jaki upłynął od rozpoczęcia kursu do zdania egzaminu przez kursanta.


Uprawnienia, punkty karne


To niejedyna nowa funkcjonalność, o którą MSW planuje wzbogacić CEPiK. Chodzi także o usługi „Sprawdź moje uprawnienia” oraz „Sprawdź informację o punktach karnych”, czyli dostęp online dla kierowców do własnych danych. Umożliwią one bieżące monitorowanie informacji na temat swoich uprawnień, popełnionych naruszeń i uzyskanych w związku z nimi punktów karnych. Bez wychodzenia z domu. W przyszłości planowane jest również umożliwienie opłacenia mandatu online. To nie wszystko. Kolejna usługa - „Udostępnij dane pracodawcy” - ma umożliwić weryfikację uprawnień kierowcy. Tym samym pozwoli uniknąć sytuacji, w których przedsiębiorcy udostępniają służbowe samochody swoim pracownikom, którzy nie posiadają ważnych uprawnień.


Dane z rejestrów


Rozszerzenie zakresu danych wprowadzanych do Centralnej Ewidencji Pojazdów pozwoli na udostępnianie większej liczby informacji. Dzięki zmianom będzie można online sprawdzić informacje dotyczące badań technicznych pojazdów (zakłada się gromadzenie informacji o wszystkich wykonywanych badaniach technicznych: zakończonych wynikiem pozytywnym, negatywnym). Projekt założeń do ustawy przewiduje również możliwość sprawdzenia, czy pojazd nie uległ istotnej szkodzie.


Resort spraw wewnętrznych twierdzi, że wprowadzone zostaną nowe mechanizmy, które znacznie zmniejszą ryzyko powstawania błędów w ewidencjach. Na podmioty przekazujące dane do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Centralnej Ewidencji Kierowców nałożony zostanie obowiązek ich weryfikowania przed przekazaniem oraz obowiązek wyjaśniania niezgodności. Dla poprawy jakości danych planowane jest również wykorzystanie i udostępnianie danych z rejestrów PESEL i REGON. Chodzi o jednoznaczną identyfikację osób i podmiotów. Planowane jest także ujednolicenie formy wprowadzania danych do ewidencji oraz szczegółowe określenie warunków i trybu współdziałania podmiotów zobowiązanych do przekazywania informacji.


Nowe oblicze CEPIK-u


Projekt CEPIK 2.0 jest realizowany wspólnie przez MSW i Centralny Ośrodek Informatyki (COI). Polega na modernizacji systemu informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Prace zakończą się w 2016 roku. Jednak w związku z podziałem projektu na etapy stopniowo uruchamiane są kolejne elementy zmodernizowanego systemu. 30 kwietnia 2014 roku uruchomiono międzynarodową wymianę o kierowcach, w czerwcu 2014 roku zostały udostępnione pierwsze dwie e-usługi „Historia pojazdu” i „Bezpieczny autobus”. Dzięki nim można sprawdzić niektóre informacje o kupowanym samochodzie oraz wstępnie zweryfikować autobus, którym zamierzamy wyruszyć w podróż. Z kolei w listopadzie 2014 roku uruchomiony został moduł RESPER, pozwalający na wymianę danych o prawach jazdy z państwami członkowskimi.


Jakub Ziębka

felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0