Chodzi o opieszałość resortu w sprawie organizacji obiecanego jeszcze w kwietniu przez dyrektora departamentu transportu Andrzeja Bogdanowicza spotkania organizacji szkoleniowych z przedstawicielami WORD-ów.

Tematem miała być propozycja zawarcia umów pilotażowych z WORD-ami na wykorzystanie pojazdów OSK do egzaminowania na prawo jazdy kategorii A1, A i B, czego efektem byłoby pozyskanie realnych doświadczeń z przedsięwzięcia.


Obietnicę spotkania złożył szkoleniowcom podczas spotkania w resorcie (4kwietnia) dyrektor departamentu transportu w MTiGM Andrzej Bogdanowicz. Jak wspomina Roman Stencel, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców, spotkanie miało odbyć się po świętach wielkanocnych. Oprócz przedstawicieli resortu, mieli w nim wziąć udział reprezentanci organizacji skupiających ośrodki szkolenia kierowców oraz Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów WORD.


W związku z faktem, że od daty złożenia obietnicy minęły już dwa miesiące, a ze strony resortu nie ma w sprawie spotkania żadnych wieści, wiodące organizacje branży szkoleniowej postanowiły przypomnieć się dyrektorowi Bogdanowiczowi. 4 czerwca do ministerstwa został w związku z tym skierowany monit, w którym pada propozycja zorganizowania spotkania jeszcze w czerwcu. Pod listem swoje podpisy złożyli: Andrzej Sural, prezes SSSK Białystok, Krzysztof Szymański, prezes PFSSK, Jan Domasik, prezes PIGOSK, Włodzimierz Zientarski, prezes KIEROWCA.PL, Roman Stencel, prezes OIGOSK. W tekście monitu oprócz spotkania poruszono również sprawę wyczekiwanych rozporządzeń do Ustawy o kierujących, których coraz to nowe projekty trafiają do naszych rąk. Roman Stencel, który przygotował tekst monitu, zwrócił się z prośbą do dyrektora Bogdanowicza, o udostępnienie osobom prezesom poszczególnych organizacji aktualnych tekstów projektów rozporządzeń w sprawie szkolenia, egzaminowania i wydawania uprawnień. Jak argumentują branżowcy - teksty projektów prezentowane na witrynie internetowej Rządowego Centrum Legislacji zawierają wiele błędów oraz niespójności.


Oprac. mp

felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0