Szkolenie teoretyczne i praktyczne w OSK – Stanowisko GIS

Szkolenie teoretyczne i praktyczne w OSK - Stanowisko GIS

W odpowiedzi na pismo Stowarzyszenia Kierowca.pl Główny Inspektor Sanitarny określił wytyczne, według których w czasie stanu epidemii COVID-19 ośrodki szkolenia kierowców mogą z zachowaniem odpowiednich rozwiązań i procedur bezpieczeństwa prowadzić działalność.