SuperOSK tylko z akredytacją

wniosek o przyznanie akredytacji

Zgodnie z zapisami ustawy o kierujących pojazdami, ośrodek szkolenia kierowców, który ma zostać tzw. SuperOSK, musi posiadać akredytację kuratora oświaty. W jej uzyskaniu pomoże Ogólnopolskie Stowarzyszenie KIEROWCA.PL.

Brak akredytacji oznacza, że autoszkoła nie będzie mogła wystąpić do starosty z wnioskiem o wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnienie dodatkowych wymagań. 

Korzyści dla kursanta i OSK

Wolny rynek usług szkoleniowych i wzrost liczby ofert kursów na prawo jazdy powodują zróżnicowanie jakościowe szkoleń. Akredytacja (z franc. accréditer – upełnomocnić), jako spełnienie określonych wymogów i zapewnienie wysokiej jakości kształcenia, jest bardzo ważna w kontekście rywalizacji o klientów. To potwierdzenie przez kuratora oświaty spełnienia przez ośrodek określonych kryteriów jakości w zakresie kształcenia zgłoszonego do akredytacji. Uzyskanie jej przez placówkę stanowi gwarancję osiągania i utrzymania wysokiej jakości świadczonych usług. Jest jednym z zewnętrznych sposobów zapewnienia jakości. OSK, które ją zdobędą, mogą liczyć na szereg korzyści. Przede wszystkim akredytacja wiąże się z poprawą świadczonych usług w zakresie kształcenia kierowców i z podniesieniem kultury firmy. Popularyzuje dobre działania organizacyjne, dostarcza motywacji personelowi, aktywizuje działalność zespołową, wskazuje obszary poprawy, rozwija ducha współpracy i poprawia komunikację wewnątrz placówki. Dzięki akredytacji kwestia jakości staje się sprawą wszystkich pracowników. Jej posiadanie wiąże się ze wzrostem zaufania do placówki, a co za tym idzie – zwiększeniem konkurencyjności na rynku usług szkoleniowych. Kuratoryjna akredytacja to sposób na podniesienie wartości marketingowej firmy i wzrost jej prestiżu. Korzyści mają także kursanci. Dla nich to gwarancja najlepszego kursu. W ich oczach szkoła nauki jazdy posiadająca akredytację kuratora oświaty jawi się jako placówka wiarygodna. Nie bez znaczenie pozostaje fakt, że OSK, które ją zdobyły, mają większe szanse przy przetargach na szkolenie kierowców organizowanych przez urzędy pracy. W postępowaniu przetargowym otrzymują dodatkowe punkty.

Warunki przyznania akredytacji

Wniosek o akredytację może być złożony przez placówkę nie wcześniej niż po upływie roku od dnia rozpoczęcia działalności podlegającej akredytacji. Może ją uzyskać jednostka, która m.in.: zapewnia bazę wyposażoną w środki dydaktyczne, zatrudnia wykwalifikowaną kadrę, opracowuje i udostępnia materiały metodyczno-dydaktyczne oraz prowadzi dokumentację przebiegu kształcenia (jest ona prowadzona jest w sposób uporządkowany i systematyczny oraz odpowiednio przechowywana). Składana do kuratora oświaty dokumentacja powinna zawierać wniosek wraz z załącznikami zaświadczającymi o spełnieniu warunków niezbędnych w ubieganiu się o akredytację. Przyznaje ją kurator oświaty właściwy dla siedziby placówki w drodze decyzji administracyjnej. Decyzja wydawana jest po przeprowadzeniu postępowania akredytacyjnego. Oceny placówki dokonuje zespół powołany przez kuratora oświaty. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele: kuratora, organizacji pracodawców oraz wojewódzkiego lub powiatowego urzędu pracy.

Jak uzyskać akredytację?

Ubieganie się o akredytację kuratoryjną wiąże się z wieloma działaniami, które musi podjąć ośrodek. Przede wszystkim właściciel OSK musi bardzo starannie przygotować niezbędne dokumenty, które zostaną dokładnie sprawdzone przez komisję akredytacyjną. Chodzi głównie o materiały metodyczno-dydaktyczne (programy nauczania, arkusze ewaluacyjne, wyniki ewaluacji oraz wnioski i działania potwierdzające ich wykorzystanie do modyfikacji programów nauczania), teczki osobowe kadry (dane potwierdzające kwalifikacje merytoryczne i doświadczenie zawodowe, arkusze do oceny pracy kadry i dokumenty potwierdzające jej doskonalenie) oraz certyfikaty, nagrody, wyróżnienia i rekomendacje.

KIEROWCA.PL pomoże

Poprawne przygotowanie niezbędnych dokumentów nie jest zadaniem łatwym. Dlatego OSK, którym zależy na uzyskaniu akredytacji, mogą skorzystać z pomocy Ogólnopolskiego Stowarzyszenia KIEROWCA.PL. Stowarzyszenie opracowało wypełniony wzór przykładowego wniosku o akredytację oraz pięciu załączników. Eksperci stowarzyszenia opracowali także dokumenty, które powinny mieć ośrodki, aby przejść pozytywnie proces akredytacyjny (m.in. programy szkoleń, dokumenty potwierdzające ewaluację szkoleń, wykładowców i instruktorów, arkusz hospitacji zajęć, karta do okresowej oceny pracowników OSK). OSK będą mogły skorzystać także z instrukcji prowadzenia teczek osobowych kadry oraz przechowywania i archiwizacji dokumentacji w OSK.

Informacji o akredytacji udziela Patrycja Grodzicka (tel. 91 441 89 53 lub e-mail: [email protected]).

 

Jakub Ziębka, Mikołaj Radomski

Źródło: „Akredytacja strategią zapewnienia jakości”, Kuratorium Oświaty w Szczecinie, „Przewodnik procedur akredytacji placówek prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych”, MEN.

14 komentarzy do “SuperOSK tylko z akredytacją”

 1. Stoarzyszenie KIEROWCA.PL powinno się określić po czyjej stronie stoi.Cała branża jest przeciw tzw SuperOSK…..a stowarzyszenie wspiera powstanie tych „tworów”.Wniosek jest prosty „spólka siostra” tylko czeka, by sprzedawać kody do e-larningu. OSK,który posiada 20 pojazdów w kat.B i jest w te „klocki” BARDZO DOBRY nigdy nie zostanie”SUPER”…………jeżeli stowarzyszenie ma apiracje by reprezentować całą branżę to niech interesuje się nie tylko swoimi intersami ! ! !
  ps
  reprezentowanie branży przez pozostałych przedstawicieli nic nie zmieniło,KIEROWCA.PL miał /ma/ wielką szansę,ale jej nie wykorzystał,potrzeba nam wiecej akcji w stylu Pana Kubisia

 2. Dlaczego popieracie super OSK .Czy w małej szkole nauki jazdy szkolą gorzej? Gdzie są największe przekręty? Gdzie kursy kosztują 900 złotych,gdzie kursant to tylko nr w ks. ewidencji w dużej czy małej szkole? Popieracie bo dużego stać na SPS za 1200zł i co najmniej 6szt podręczników miesięcznie. OBŁUDA I JESZCZE RAZ OBŁUDA

 3. Pingback: SIAM855

 4. Pingback: read what he said

 5. Pingback: u31 com

 6. Pingback: situs togel terbesar

 7. Pingback: trippy flip chocolate bars for sale

Dodaj komentarz