Prezydent Andrzej Duda złożył w czwartek podpis pod nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym, której celem był zakaz używania fotoradarów (zarówno przenośnych jak i stacjonarnych) przez straże miejskie i gminne.

Nie znaczy to jednak, że już teraz strażnicy miejscy nie będą mogli korzystać z urządzeń kontrolujących prędkość. Zmiany w prawie wejdą bowiem w życie 1 stycznia 2016 r. 


Nowelizacja jest realizacją postulatu sformułowanego jeszcze w 2014 r. przez Najwyższą Izbę Kontroli. NIK stoi na stanowisku, że zaangażowanie strażników w obsługę fotoradarów, „jest podyktowane w wielu wypadkach nie tyle służbą na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym, co przede wszystkim chęcią pozyskiwania pieniędzy do gminnej kasy”.


Od nowego roku obsługą fotoradarów mają zająć się tylko Inspekcja Transportu Drogowego i policja.


jaz


 


zdjęcie: Tomasz Sienicki [user: tsca, mail: tomasz.sienicki at gmail.com] (Photograph by Tomasz Sienicki (Praca własna)) [CC BY 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)], Wikimedia Commons


 


 


 

felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0