Roman Stencel w mocnych słowach ocenia branżowe organizacje i ich przedstawicieli. To efekt spotkania (odbyło się 2 grudnia w Ciechocinku), na którym branżowcy mieli wypracować wspólne uwagi do projektów rozporządzeń do Ustawy o kierujących pojazdami.

Relację ze spotkania przeczytasz TUTAJ


Z oczywistych względów nieobecność (świadoma i celowa) statutowych lub upoważnionych przedstawicieli PFSSK; PIGOSK) uniemożliwiła dyskusję w szerszym, reprezentatywnym dla społeczności OSK gronie i tym samym wyartykułowanie jednolitego stanowiska organizacji środowisk OSK nawet w niektórych bezspornych obszarach! To kolejna stracona szansa i ewidentna szkoda dla środowiska OSK jako całości!


"Polskie PIEKIEŁKO" nadal tryumfuje również w środowisku OSK - niestety i to mimo moich wieloletnich inicjatyw, wysiłków na rzecz integracji! Po opublikowaniu 10 lutego 2011 r. w "Rzeczpospolitej" artykułu zatytułowanego "Kto wrzucił autobus do ustawy?", formułowano liczne krytyczne uwagi, pretensje i konkluzje odnośnie kryzysu przywództwa w organizacjach środowiskowych. Aktualna sytuacja potwierdza, że tezy te w większości były i nadal są zasadne. Przeważają animozje, złość, konflikty, prywata i partykularne interesy wąskiej grupy - kosztem dobra środowiska OSK w ogólności.


W takich okolicznościach można stracić nadzieję na skuteczność wewnątrzorganizacyjnych demokratycznych procedur samooczyszczających. Najwyższy czas otwarcie mówić o faktach stanowiących dotąd "tajemnicę poliszynela", że w środowisku OSK prym wiedzie prezes Aleksander Igielski, w okresie: 2002 r. - 2006 r. piastujący funkcję prezesa PFSSK, a od 2006 r. prezesa PIGOSK. Okazuje się, że jak na razie, bez Jego akceptacji, wspomaganej spolegliwą postawą prezesa Szymańskiego, nie mają szans powodzenia inicjatywy porozumiewawczo-integrujące środowisko OSK wychodzące od osób spoza tego DUETU. Wobec takich okoliczności faktycznych, to w/w osoby ponoszą częściową odpowiedzialność, nie za wszystkie, ale za wiele istotnych niedogodności, patologii które dręczą oraz irytują członków środowiska OSK.


Roman Stencel


 

redaktor felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0