W dniu 19 stycznia Ogólnopolskie Stowarzyszenie KIEROWCA.PL skierowało list do prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w sprawie niezgodności Ustawy o kierujących pojazdami z Konstytucją RP.

W liście czytamy: "Dnia 5 stycznia 2011 r. została ostatecznie przyjęta ustawa o kierujących pojazdami. Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Kierowca.pl” aktywnie brało udział w pracach parlamentu nad tą ustawą. Nniestety wiele z postulatów i uwag zgłaszanych przez naszą organizację nie zostało wziętych pod uwagę, mimo że miały zasadniczy charakter - zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z tymi wątpliwościami Ogólnopolskie Stowarzyszenie KIEROWCA.PL wystąpiło do prof. zw. dr. hab. nauk prawnych Andrzeja Bałabana o przygotowanie ekspertyzy w kwestii zgodności ustawy z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i prawem Unii Europejskiej. Niestety, nasze wątpliwości uzyskały potwierdzenie, a profesor Bałaban dopatrzył się naruszenia przez ustawę co najmniej pięciu konstytucyjnych zasad".


- Analiza skali sprzeczności planowanej ustawy z zasadami prawa polskiego i unijnego pozwala przewidywać, że zostanie ona uchylna w trybie skargi tzw. abstrakcyjnej do Trybunału Konstytucyjnego bądź skargi konstytucyjnej podmiotów indywidualnych - pisze w swojej ekspertyzie prof. Bałaban. - W trybie skargi sądowej kwestionować można będzie decyzje oparte na tej ustawie także z punktu widzenia zgodności z prawem Unii Europejskiej. Przewidywane uchylenie ustawy da stronom podstawę do procesów odszkodowawczych opartych na art. 77 ust.1 Konstytucji wytaczanych przez instytucje i osoby, które poniosą straty będące następstwem błędnych regulacji ustawowych. W dalszym tle rysuje się też możliwość dochodzenia roszczeń na podstawie »strasburskiej« Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.


Przedstawiciele stowarzyszenia KIEROWCA.PL wyjaśniają, iż, co do zasady, organizacja nie jest przeciwna wejściu w życie ustawy. Sprzeciw natomiast budzi uchwalanie przepisów naruszających konstytucyjne zasady równości i swobody działalności gospodarczej. Przepisy te to odpowiednio: art. 26 ust. 2, 9 i 10, art. 31 i 53 ust. 1 Ustawy o kierujących pojazdami.


red


 

redaktor felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0