Właściciele szkół nauki jazdy na terenie województwa śląskiego nie wykazują wszystkich dochodów

Tylko w ciągu ostatnich dwóch lat UKS w Katowicach przeprowadził kilkanaście takich kontroli. Prawie 100% kontrolowanych zaniżyło przychód na kwotę kilku milionów złotych. W większości przypadków kontrolowani skorzystali z prawa do złożenia korekty.


W ostatnim okresie urzędy kontroli skarbowej w całej Polsce, w tym i w Katowicach, sprawdzały rzetelność prowadzonych ksiąg podatkowych przez właścicieli ośrodków szkolenia kierowców. Rozpoczęcie czynności kontrolnych poprzedziło zebranie informacji i dokonanie analizy pod kątem liczby przeprowadzonych kursów nauki jazdy w stosunku do deklarowanych przychodów. Wyniki tych kontroli pokazały ogromne rozbieżności pomiędzy dochodami deklarowanymi a faktycznie uzyskiwanymi.


W każdym ośrodku szkolenia kurs nauki jazdy kończy się wydaniem zaświadczenia, który niezbędny jest do przystąpienia do egzaminu państwowego w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego. Ilość więc wydanych zaświadczeń musi odpowiadać ilości przeprowadzonych szkoleń. W każdym ośrodku obowiązuje ustalony cennik za kursy podstawowe w zależności od kategorii lub doszkalające. Wszystko, więc wydaje się proste i bardzo przejrzyste, jeśli chodzi o właściwe naliczenie zobowiązania podatkowego. Tak jednak nie jest.


Wyniki przeprowadzonych kontroli skarbowych wykazały, iż właściciele szkół nauki jazdy znacznie zaniżali przychody nie ujmując wszystkich wpłat ze sprzedaży kursów i szkoleń. Kursanci (dot. to osób nie prowadzących działalności gospodarczej), którzy dokonali wpłaty za kurs lub szkolenie gotówką, nie otrzymywali żadnego potwierdzenia. I właśnie w takim przypadku właściciel nie ujmował tych wpłat w księgach podatkowych. Natomiast wpłaty za przeprowadzone kursy i szkolenia wykazane we właściwej ewidencji podatkowej regulowane były przez rachunek bankowy. Ten sposób rozliczania pozwolił na zaniżenie przychodów a ostatecznie zmniejszenie wpłat należnego podatku.


Prawie 100% kontrolowanych na terenie woj. śląskiego zaniżało swoje przychody, co zapewne świadczy o ogromnej skali tego zjawiska właśnie w tej branży.


Zaznaczyć jednak należy, iż wszyscy kontrolowani skorzystali z prawa do dobrowolnego skorygowania złożonych zeznań podatkowych po kontroli skarbowej. Podatnicy, którzy złożyli prawnie skuteczną korektę deklaracji za okres objęty kontrolą, dokonają wpłaty należnego podatku wraz z odsetkami i jednocześnie unikną kar wynikających z kodeksu karnego skarbowego. Wartość zaniżonego podatku dochodowego przekroczył 1 mln złotych.


Mając na celu zapewnienie skuteczności wykonywania zobowiązań podatkowych oraz osiągnięcia efektu prewencyjnego, kontrole w tej branży będą kontynuowane.


 

redaktor felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0