Skarbówka kontroluje OSK. Dopłaty sięgają 5 mln zł!

kontrola skarbowa

Urzędnicy kontroli skarbowej ujawnili, że 98 proc. szkół nauki jazdy zaniżało podatki. W rezultacie kontroli prawie wszystkieOSK złożyły korekty zeznań deklarując do wpłaty prawie 5 milionów złotych z tytułu należnego podatku dochodowego. Kontrole będą kontynuowane.

Kontrole odbyły się w całym kraju. Zebrane informacje i rezultaty przeprowadzonej analizy wskazywały na wysokie prawdopodobieństwo nieprawidłowości w rozliczaniu podatków przez podmioty działające w tej branży. Pierwsze kontrole pilotażowe potwierdziły te podejrzenia, ponieważ okazało się, że kontrolowani podatnicy prowadzący szkoły w większości zaniżali przychody poprzez niewykazywanie wszystkich przychodów ze sprzedaży kursów nauki jazdy. W rezultacie tych ustaleń Ministerstwo Finansów zleciło przeprowadzenie kontroli wytypowanych podmiotów z tej branży. Kontrole wszczęły urzędy kontroli skarbowej w całym kraju, a Urząd Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze zajął się koordynacją tych działań.

Urzędy wytypowały do kontroli w pierwszej kolejności tych podatników, którzy wykazali najniższe przychody w stosunku do liczby przeprowadzonych kursów nauki jazdy. W ramach kontroli koordynowanej łącznie zbadano rozliczenia 108 szkół nauki jazdy, z czego w 106 ustalono, że ich właściciele zaniżali wartość deklarowanych i płaconych podatków. Stanowi to 98% skontrolowanych podmiotów, co świadczy o tym, że typowanie do kontroli było trafne, a skala nieprawidłowości w tej branży była niespotykana w dotychczasowych doświadczeniach kontroli skarbowej.

Najczęściej ujawnianą nieprawidłowością było niewykazywanie wszystkich przychodów ze sprzedaży kursów nauki jazdy, co umożliwiało „oszczędzanie” na podatkach. Wartość zaniżonych przychodów wyniosła około 17,5 mln zł, a zobowiązanie podatkowe zaniżono 8-krotnie. Co ciekawe niewykazywanie przychodów zawsze dotyczyło usług sprzedawanych osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej nieudokumentowanych fakturami czy rachunkami. W żadnej kontroli nie stwierdzono przypadku nieewidencjonowania sprzedaży udokumentowanej fakturą, co wskazuje, że w przypadku pobierania faktur przez usługobiorców rozliczenia podatników były rzetelne.

Pozytywnym zjawiskiem w toku tych kontroli był fakt, że prawie wszyscy podatnicy (99 na 106 zaniżających podatek) skorzystali z prawa do dobrowolnego skorygowania złożonych zeznań podatkowych po kontroli skarbowej. Ten tryb umożliwił sprawne zakończenie postępowania, a podatnicy, którzy złożyli dobrowolną korektę i opłacili podatek uniknęli jednocześnie kar wynikających z kodeksu karnego skarbowego.

Bezpośrednim rezultatem kontroli było podwyższenie wartości należnego podatku przez właścicieli szkół nauki jazdy o kwotę 4,6 mln zł ujętą w korektach deklaracji podatkowych i wydanie decyzji podatkowych na kwotę 0,5 mln. zł.

W związku z ujawnioną nagminnością zaniżania podatku przez szkoły nauki jazdy kontrole tej branży będą nadal kontynuowane, ponieważ jednym z celów działania kontroli skarbowej jest zapewnienie prawidłowości i powszechności opodatkowania oraz przestrzegania zasad uczciwej konkurencji.

Źródło: UKS w Zielonej Górze

 

6 komentarzy do “Skarbówka kontroluje OSK. Dopłaty sięgają 5 mln zł!”

    1. Są jeszcze porządne szkoły!!! Tylko aby przetrwały potrzebne są częste kontrole również ze starostwa-a tego brakuje! Dlatego dobre solidne, nawet nie duże szkoły męczą się z chorą konkurencją !!!

  1. Niestety jak widać nadal większość szkół uważa, że najlepiej jest kombinować… A w tej sytuacji tym porządnym jest dużo ciężej się przebić. Wg. mnie takich kontroli powinno być jak najwięcej a UKS jak i Starostwo powinni porządnie wziąć się do roboty i może skończą się patologie…

  2. Pingback: Russians own bitcoin: Should we ban it?

Dodaj komentarz