Dyrektor wrocławskiego WORD-u Grzegorz Kajca uzasadnia, że ITS spełnił wszystkie wymogi zapisane w postępowaniu ofertowym oraz zaproponował najniższą cenę. Z kolei legnicki ośrodek informuje tylko: "po przeanalizowaniu złożonych ofert oraz wniosków i spostrzeżeń z uczestnictwa w pokazach i testach produktów obu oferentów, postanowiła jako dostawcę systemu teleinformatycznego wybrać Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A. wraz ze spółką Hewlett-Packard Polska".

To sensacyjna wiadomość, ponieważ w zapytaniu ofertowym na wdrożenie i obsługę sytemu informatycznego dla WORD-ów była mowa o tym, że musi on być jednolity i obowiązywać na terenie całego kraju. Czyżby okazało się jednak, że będzie inaczej?


- A co to znaczy, że system ma być jednolity? - mówi Jan Gurazda, zastępca dyrektora WORD-u w Wałbrzychu. - Przecież systemy obydwu oferentów spełniają określone ustawą i rozporządzeniami wymogi.


Będą dwa systemy?


Wszystko wskazuje na to, że na terenie kraju będą obowiązywały dwa systemy przygotowane przez konkurencyjne firmy, a nie jeden wybrany wspólnie przy pośrednictwie Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów WORD.


- Mieliśmy spotkanie z marszałkiem, gdzie dyrektorzy poszczególnych WORD-ów w województwie przedstawiali swoje argumenty - opowiada Gurazda. - Marszałek na końcu powiedział, że do nas należy decyzja.


WORD Wałbrzych po zapoznaniu się z ofertą obydwu firm, zdecydował się na system ITS/Sygnity, bo - jak przyznaje dyrekcja - jest on intuicyjny i podobny w obsłudze do wersji, którą aktualnie posługuje się WORD. Nie bez znaczenia pozostaje tu również cena. Jak się dowiedzieliśmy, ITS/Sygnity wycenił swój system na około 20 tys. zł rocznie, natomiast PWPW/HP chce około 40 tys. zł, czyli dwa razy więcej.


Turystyka egzaminacyjna


WORD-y ciągle czekają na jakiekolwiek decyzje z ministerstwa odnośnie bazy pytań. Boją się, że przy dwóch bazach pytań dojdzie do sytuacji, że w jednym WORD-zie będzie łatwiej zdać egzamin teoretycznym, niż w innym, co doprowadzi do wzrostu turystyki egzaminacyjnej. Skąd ten niepokój? Przypomnijmy, że pytania będą punktowane: 3 punkty za pytanie mające duże znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, 2 - za średnie i 1 za niskie znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Kto zapewni, że w bazach obydwu oferentów sprawa ta zostanie ujednolicona? - pytają egzaminatorzy? WORD-y nie mają w tej sprawie ze strony resortu żadnych deklaracji.


Przypomnijmy, że wartość umowy dla każdego WORD-u nie przekroczy 14 tys. euro. Wynika z tego, że nie trzeba będzie organizować czasochłonnego przetargu, który uniemożliwiłby wprowadzenie systemu do 19 stycznia. Dodatkowo kryterium doboru najkorzystniejszej oferty jest jedno. Wygra firma, która zaoferuje najniższą cenę. Jest to rozwiązanie tymczasowe. Będzie obowiązywało do momentu rozpisania przetargu, czyli najwyżej rok.


 


jaz, mp

redaktor felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0