Na wczorajszym posiedzeniu sejmowej komisji administracji i spraw wewnętrznych odbyła się dyskusja na temat projektu zmian w ośmiu ustawach, który zakłada przesunięcie wejścia w życie zmodernizowanego CEPiK-u oraz okresów próbnych dla młodych kierowców o rok. Wprowadzono do niego  poprawkę, kluczową dla 19 wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego.

Chodzi o wprowadzenie zapisu uchylającego art. 11 ustawy o kierujących pojazdami, który powstał w 2014 r. Brzmi on następująco: "Systemy teleinformatyczne wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego stosowane w dniu wejścia w życie ustawy mogą być wykorzystywane do dnia podpisania przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego umowy z dostawcą, o którym mowa w art. 57b ustawy zmienianej w art. 1, oraz wdrożenia nowego systemu teleinformatycznego, nie dłużej jednak niż do dnia 3 stycznia 2016 r., pod warunkiem spełniania przez ten system wszystkich wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie ustawy zmienianej w art. 1".


Znaczyło to tyle, że WORD-y do 3 stycznia musiały mieć gotowy system teleinformatyczny. Ogłosiły przetargi, szukając wykonawcy. Większość ośrodków postanowiło związać się ponownie z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych, jednak 19 z nich wybrało firmę IT.expert. Ostatecznie spółka informatyczna postanowiła rozwiązać z WORD-ami umowy. A te zostały z poważnym problemem, dlatego napisały list do wiceministra infrastruktury i budownictwa Jerzego Szmita z prośbą o interwencję w ich sprawie.


Dzięki zniesieniu przywołanego wcześniej artykułu ustawy wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego będą mogły przedłużyć swoją współpracę z jedynym dostawcą działającego systemu teleinformatycznego dla WORD-ów, czyli PWPW.


Reszta zmian wprowadzonych podczas posiedzenia komisji do projektu miała raczej charakter korekcyjny. Z naszych informacji wynika, że sejmowe głosowanie nad zmianą ośmiu aktów prawnych odbędzie się w przyszłym tygodniu.


Jakub Ziębka

felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0