Na posiedzeniu Sejmu, które odbyło się 9 maja posłowie przyjęli całość projektu ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami. Teraz projekt trafi do Senatu.

Sejm głosował zgodnie z rekomendacjami Komisji Infrastruktury, przyjmując ustawę ze wskazanymi przez Komisję poprawkami złożonymi przez kluby w drugim czytaniu.


Ostatecznie odrzucono tylko dwie poprawki, które zgłosili posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Pierwsza miała wprowadzić wymóg by baza pytań egzaminacyjnych zawierała co najmniej 2 tys. pytań. Tu głos w obronie poprawki zajął poseł Jerzy Szmit. Argumentował, że dziś koszty uzyskania prawa jazdy są wysokie, więc spodziewać się można, że kursanci nie będą korzystali ze szkolenia teoretycznego, a tym samym stopień przygotowania do egzaminu będzie niższy. Poprawka zagwarantować miała, że w bazie pytań będzie min. 2 tys. pytań, co zagwarantować ma, że kursant nie będzie w stanie nauczyć się ich na pamięć. - Co spowodowało, że minister odrzucił poprawkę - zapytał Szmit? W imieniu ministerstwa wypowiedział się sekretarz stanu Zbigniew Rynasiewicz, który uspokoił, że już dziś ilość pytań jest większa niż 2200, więc nie ma sensu wprowadzać minimalnej liczby pytań. Sejm poprawkę odrzucił.


Kolejną poprawką (również zgłoszoną przez PiS), która została odrzucona po tym jak uzyskała negatywną rekomendację KI, było zniesienie półtoraprocentowej opłaty, które WORD-y mają płacić za przeprowadzanie egzaminów teoretycznych. Pieniądze te - jak podczas posiedzenia mówił Rynasiewicz - mają pozwolić pracować komisji weryfikującej pytania egzaminacyjne. Posłów do zniesienia tej opłaty nie przekonał Bogdan Rzońca, który oskarżając koalicję PO-PSL o antysamorządowe działanie, wskazywał, że WORD-y dziś już i tak są w większości deficytowe.


Przed głosowaniem nad całością projektu głos zajął jeszcze poseł Tadeusz Tomaszewski z SLD, który zapytał, na jakim etapie są prace w sprawie przygotowania wersji egzaminu teoretycznego w języku migowym. Rynasiewicz zapewnił, że prace są na zaawansowanym poziomie.


Co dalej z nowelizacją? Ustawą zajmie się teraz Senat i będzie miał 30 dni od daty przekazania na zajęcie stanowiska. W tym czasie ustawa trafi do komisji senackiej która będzie miała 18 dni na zajęcie stanowiska. Wysoce prawdopodobnym jest, że w Senacie również pojawią się poprawki. Wówczas ustawa powtórnie trafi do Sejmu, który będzie musiał rozpatrzyć poprawki. Po uchwaleniu ustawa zostanie przekazana prezydentowi do podpisu a następnie ogłoszona w Dzienniku Ustaw. Realne wydaje się ogłoszenie jeszcze przed wakacjami.


Wejście w życie ustawy będzie następowało w 3 etapach:


1) już w ciągu 30 dni od ogłoszenia w życie wejdzie zasadnicza część nowelizacji;


2) w ciągu 3 miesięcy od ogłoszenia wejdą w życie zmiany dotyczące m. in. korzystania z Europejskiej Sieci Praw Jazdy;


3) natomiast 1 stycznia 2015 r. (przynajmniej przy obecnym kształcie ustawy - strona społeczna ma jednak uzasadnione zastrzeżenia w tym zakresie) wejdą w życie zmiany związane z nadaniem fakultatywnego charakteru szkoleniu teoretycznemu.


red


 


 


 

felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0