W Dzienniku Ustaw ukazała się nowelizacja kluczowego dla branży związanej ze szkoleniem kierowców rozporządzenia. Chodzi o to w sprawie szkolenia. Wprowadzono m.in. nowy wzór karty przeprowadzania zajęć oraz zmiany w programie szkolenia.

Rozporządzenie wprowadza następujące zmiany:


- zostały dodane wymogi dotyczące szkoleń motocyklowych i motorowerowych w ruchu drogowym: w przypadku wykorzystywania do poruszania się za osobą szkoloną w zakresie prawa jazdy kategorii AM,


A1, A2 i A:


1) motocykla - instruktor powinien być ubrany w kamizelkę odblaskową z napisem „Instruktor”;


2) pojazdów innych niż wymienione w pkt 1 - pojazdy te powinny być oznaczone widoczną dla innych uczestników ruchu informacją o prowadzonym szkoleniu umieszczoną z tyłu pojazdu,


- w przypadku szkolenia równoległego, cztery godziny zajęć teoretycznych i ćwiczeń w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych przeprowadza się tylko raz dla wszystkich kategorii prawa jazdy, dla których jest prowadzone szkolenie równoległe,


- w przypadku osób ubiegających się o uprawnienie kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E - posiadających prawo jazdy kategorii B, lub uczestniczących w szkoleniu w ramach uzyskiwania prawa jazdy kategorii B, uznaje się, że osoby te odbyły szkolenie w zakresie nauki udzielania pierwszej pomocy w ramach uzyskiwania prawa jazdy kategorii B,


- dodano wymóg zrealizowania przynajmniej jednej godziny zajęć teoretycznych i ćwiczeń w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych w ramach części teoretycznej kursu na kategorię AM,


- dodano definicję szkolenia równoległego. "Za szkolenie prowadzone równolegle, uznaje się szkolenie prowadzone w tym samym czasie i przez ten sam podmiot. Zmniejszenie liczby godzin zajęć, odpowiednio teoretycznych lub praktycznych, następuje wyłącznie w przypadku, jeżeli szkolenia prowadzone równolegle zakończyły się przed przystąpieniem po raz pierwszy do egzaminu państwowego na prawo jazdy przez osobę szkoloną w zakresie jednej z kategorii prawa jazdy wchodzącej w zakres szkolenia".


- doprecyzowano przepis dotyczący pokonywania co najmniej 50 km na każdych zajęciach - wymóg ten nie dotyczy pierwszej połowy godzin na A2 i A (to godziny, które można realizować na motocyklach niższej kategorii),


- szkolenie praktyczne na B+E może być prowadzone w obecności sześciu dodatkowych uczestników kursu (a nie jednego, jak obecnie), i maksymalnie dwóch dodatkowych uczestników kursu w przypadku szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B1, B (dotychczas dla tych kategorii było ograniczenie do jednego),


-  stworzono nowy wzór karty przeprowadzonych zajęć (dodano m. in. rubrykę na numer rejestracyjny pojazdu przy każdych zajęciach.


- w programie szkolenia temat "Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej" ograniczono do kategorii „A1, A2, A, B1, B, T i pozwolenie” (aktualnie ten temat obowiązuje dla "AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D, T i pozwolenia"),


- w programie szkolenia temat "Akcje ratunkowe po wypadku" ograniczono do kategorii „C1, C, D1, D” (aktualnie ten temat obowiązuje dla "C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E"),


- dotychczasowe przepisy § 14 ust. 3 i § 18 ust. 4 dotyczące obowiązku przesyłania informacji o przerwaniu szkolenia teraz zobowiązują do "zwolnienia" PKK;


- dodano obowiązek aktualizowania PKK analogicznie jak przy wydawaniu zaświadczenia o ukończeniu kursu również po zakończeniu szkolenia uzupełniającego,


- dostosowania do CEPiK 2.0 (m. in. PKK).


Kwestie związane z CEPiK 2.0 mają wejść w życie 1 stycznia 2017, a cała reszta po upływie 30 dni od ogłoszenia gotowego rozporządzenia w Dzienniku Ustaw, a więc 1 listopada. Szkolenia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian trzeba będzie dokończyć na nowych zasadach.


rb

felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0