Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przekazało do rozpatrzenia Rządowemu Centrum Legislacji projekt rozporządzenia w sprawie szkolenia. Prawnicy mają wątpliwości, ale "odpowiedzialność za jego wydanie spoczywa na ministrach właściwych do wydania projektowanego aktu".

Jakie zapisy budzą wątpliwości prawników z Rządowego Centrum Legislacji? Zacytujmy: "Szkolenia rozpoczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia kontynuuje się na dotychczasowych zasadach. Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wydane na podstawie dotychczasowych przepisów uznaje się za spełniające wymagania niniejszego rozporządzenia".


W piśmie przesłanym przez Rządowe Centrum Legislacji możemy z kolei przeczytać: "Należy zauważyć, że ponieważ przepisy dotychczasowe w przedmiotowym zakresie utraciły moc z dniem 25 lutego 2016 r., w chwili obecnej powstała luka w prawie w zakresie objętym projektowanym rozporządzeniem i de facto nie ma w systemie prawa przepisów dotychczasowych, o których mowa w projektowanym przepisie. Zaproponowane przez projektodawców rozwiązanie należy uznać za korzystne dla podmiotów uczestniczących w szkoleniach wszczętych i niezakończonych, jednak budzi ono wątpliwości o charakterze prawnym".


W załączniku znajduje się najnowsza wersja rozporządzenia w sprawie szkolenia.


jaz


 

felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0