Rewolucyjne zmiany w szkoleniu i egzaminowaniu! Mamy projekt nowelizacji

plac manewrowy

Każdy OSK powinien posiadać swój plac manewrowy i biuro, nadzór nad egzaminowaniem sprawuje wojewoda, nie marszałek, instruktor uczestniczy w każdym egzaminie praktycznym kandydata na kierowcę, znikają Super OSK i możliwość uczenia się teorii poza ośrodkiem – to tylko kilka nowości w projekcie zmian ustaw, w tym tej o kierujących pojazdami, który udało się zdobyć redakcji „Szkoły Jazdy”.

Zdobyty przez nas projekt zmian, m.in. w ustawie o kierujących pojazdami jest datowany na 29 marca. To efekt prac zespołu doradczego ds. szkolenia i egzaminowania oraz resortu infrastruktury i budownictwa. Czy w dokładnie takim kształcie będzie procedowany w Sejmie? O tym zapewne przekonamy się już niedługo. Jednak z dużą dozą prawdopodobieństwa można uznać, że kierunek zmian pozostanie podobny.

Jazda z opiekunem, ale pod nadzorem OSK. Jedna sala na jeden ośrodek

Jakie nowości, które znajdują się projekcie, są szczególnie ważne dla OSK? Ano np. takie, że szkolenie uzupełniające może być prowadzone również dla osób posiadających prawo jazdy, które zostały skierowane na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji, jak również dla tych ubiegających się o przywrócenie uprawnienia. Teraz szkolenie osób, które posiadają już prawo jazdy, zarezerwowane jest dla ODTJ-ów.

W nowelizacji znajdziemy również wzmiankę o tzw. „kursie rozszerzonym”. Co to takiego? Po standardowych częściach kursu kursant odbywa jeszcze jazdy z osobą towarzyszącą (nie jest to obligatoryjne) pod nadzorem OSK. Taka osoba musi posiadać prawo jazdy od co najmniej pięciu lat i być opiekunem prawnym kursanta.

Co ciekawe, w dokumencie można także znaleźć zapis o zakazie współdzielenia przez OSK infrastruktury. Sala wykładowa, pomieszczenie biurowe, plac manewrowy i przynajmniej jeden pojazd danej kategorii musiałyby być „użytkowane wyłącznie” przez dany ośrodek. Ile czasu będą miały szkoły jazdy na dostosowanie się do nowych regulacji? Dziewięć miesięcy od wejścia w życie zmian.

Projekt przewiduje również upoważnienie ministra do ustalania w drodze rozporządzenia stawek minimalnych za godzinę szkolenia. W przypadku szkoleń instruktorskich i warsztatów doskonalenia zawodowego, znajdziemy górne granice, w jakich będą musiały mieścić się stawki określone w rozporządzeniu (jako procent minimalnego wynagrodzenia). Znajdziemy tam też przepis o odpłatności szkolenia i stwierdzający, że opłata stanowi dochód OSK.

Szkolenie na placu manewrowym miałoby być ograniczone terytorialnie przy wszystkich kategoriach (tylko powiat rejestracji i ościenny). Projekt zakłada uchylenie istniejącego w tym zakresie wyjątku dla kategorii  B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E.

Zgodnie z dokumentem starości są zobligowani do wzajemnego informowania się o infrastrukturze rejestrowanych OSK.

Koniec nieobowiązkowej teorii poza szkołami jazdy, instruktor na każdym egzaminie praktycznym

W nowelizacji uchylono także wszystkie przepisy dotyczące e-learningu, co oznaczałoby zakaz posługiwania się taką metodą szkoleniową. Likwidacji uległby także status tzw. Super OSK. Czyli wszystkie ośrodki musiałyby spełniać takie same wymagania. Szkolenie kandydatów na kierowców miałoby zostać uzupełnione o „taktykę jazdy”. Kontrole w OSK musiałyby być przeprowadzane co najmniej raz na dwa lata, a nie jak obecnie – raz w roku. To nie wszystko. Osoby kontrolujące musiałyby posiadać uprawnienia instruktorskie lub egzaminatorskie i co najmniej pięć lat doświadczenia w tych zawodach.

Oprócz aktualizacji profilu PKK, na wniosek kursanta ma być wydane też tradycyjne (papierowe) zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Zgodnie z dokumentem, zniesiona jest możliwość zwolnienia kursanta z obowiązkowych zajęć z teorii w OSK. Dodatkowo przywrócony zostałby roczny okres „ważności” pozytywnego wyniku z państwowego egzaminu teoretycznego. Z kolei na egzaminie praktycznym na kategorię B obecny ma być instruktor prowadzący albo inny instruktor upoważniony przez OSK, który szkolił osobę egzaminowaną.

Natomiast istotna wiadomość dla ośrodków, które podstawiają swoje auta na egzaminy jest taka, że gdyby projekt wszedł w życie, WORD-y musiałyby zapewnić im swoje rejestratory nagrań.

Marszałkowie tracą kompetencje

Z projektu wynika, że część swoich kompetencji straciłyby urzędy marszałkowskie. Otóż dokument przewiduje powołanie przy wojewodach „Biura do spraw Szkolenia i Egzaminowania”, które realizowałoby zadania związane z egzaminowaniem (wszystkich) oraz szkoleniem (wszystkich poza kandydatami na kierowców). Dodatkowo Biuro BSE miałoby być uprawnione do wskazywania ośrodków uprawnionych do prowadzenia kursów instruktorskich i warsztatów doskonalenia zawodowego.

Dokument zakłada także przywrócenie wymogu wykształcenia średniego dla instruktorów i wyższego dla egzaminatorów. Zmianie ulec mają wymogi w zakresie doświadczenia instruktorów, np. minimalny okres posiadania przez instruktorów prawa jazdy kat. B wydłużony zostałby z trzech do pięciu lat. Wejście w życie projektu oznaczałoby także koniec kursów instruktorskich w WORD-ach. Dodatkowo nie kończyłyby się one sprawdzianem wiedzy i umiejętności. Z kolei warsztaty doskonalenia zawodowego (instruktorów, egzaminatorów, wykładowców) odbywałyby się co dwa lata a nie – tak jak teraz – corocznie.

Ciekawy zapis znaleźć można także w kontekście bazy pytań egzaminacyjnych. Otóż ma ona przestać być informacją publiczną, za to uzyskać status materiałów urzędowych (co eliminuje prawa autorskie twórców). Do publicznej wiadomości miałyby być podawane tylko przykładowe pytania.

Projekt zawiera również zmiany, które dotyczą kierowców zawodowych. O tym poinformujemy wkrótce.

Jakub Ziębka, Radosław Biernat

 

59 komentarzy do “Rewolucyjne zmiany w szkoleniu i egzaminowaniu! Mamy projekt nowelizacji”

 1. Co oznacza „własny plac” mamy tozumoec że trzeba kupic działkę na firmę?
  Koniec z e-learningiem? W dzisiejszych czasach? To może zaczniemy uczyc jezdzic drezynami a zamieszkamy w jaskiniach?

  1. Najpierw zapoznajcie się z pełnym zapisem projektu, potem weźcie pod uwagę całą sferę patologii w tym zakresie, nieuczciwe praktyki w stosunku do osób prawidłowo prowadzący swoją działalność i dopiero wtedy wyrażajcie swoje „krytyczne” opinie

  1. Jak widzę płaczą przede wszystkim Ci, którzy bazując na granicy patologii i maksymalizacji zysków zapomnieli, po co prowadzą ośrodek szkolenia kierowców. Z pewnością nie ma tu takich, którzy prowadzą ośrodki z prawdziwego zdarzenia – mają własne place, stanowiska, pojazdy, sale wykładowe. Za to wszystko płacą, ale niestety muszą użerać się z nieuczciwą konkurencją, która oferuje kurs za 850zł na kategorię B – taki ktoś praktycznie prowadzi firmę w teczce, w której ma kilka umów najmu, na godziny wynajmuje salę w szkole, zadania realizuje „gdzie się da”, bo stały najem placu przecież też kosztuje.

   1. Większość kraju obsługiwana jest przez male, na ogół jednoosobowe lub rodzinne firmy, ktorych nie stać na wykupienie wielkiego placu i jego wybetonowanie. Po zmianach w obrocie ziemię, tej się na wsi od rolnika nie da kupić. Jaki sens, betonować tyle ziemi żeby 1 godzinę z 5 kursantami na miesiąc ćwiczyć jazdę po tzw. „fajce”.

  2. Łatwo krytykować coś, czego nie widziało się w całości i nie zna się przesłanek stojących za propozycjami zmian. Tacy „pseudo znawcy” sztuki szkoleniowej, którzy zapomnieli, że to przyszły kandydat, ich klient jest najważniejszy w systemie, a nie wyłącznie zyski, będą najszybciej i najgłośniej podnosić lament. Tak, być może przyszedł kres na tych, którzy nie mają nic wspólnego z rzetelnością realizacji powołania, jakim jest szkolenie ludzi, brakuje im rzetelnej wiedzy, umiejętności przekazu informacji, bylejakość to główna zasada prowadzenia działalności.

  3. Młody, przyszły kierowca nie jest przedmiotem do wyciskania ostatniej złotówki. Przykre jest to, że kandydaci po skończeniu kursu wykazują olbrzymie braki w umiejętnościach, a co gorsza, część tych „umiejętności” woła o pomstę do nieba. Szacunek wszystkim tym, którzy wiedzą po co są instruktorami i w prowadzeniu osk widzą swoją przyszłość. To dla nich są te propozycje zmian – by szanować rzetelność, uczciwość i odpowiedzialność tych ludzi. Tacy ludzie nie muszą się niczego obawiać, bo już teraz spełniają większość lub wszystkie wymagania proponowane w ustawie.

   1. Chciałbym zapytać pomysłodawców tego projektu jak widzą problem własnych placów manewrowych w dużych aglomeracjach miejskich typu Katowice, Wrocław, Łódź czy Warszawa? W miastach tych istnieje z reguły co najmniej 100 i więcej OSK. Wielkość placu to co najmniej 5 -8 arów przy kategorii B, a 30 -40 arów przy wyższych kategoriach. Gdzie znajda się place o utwardzonej nawierzchni przy dzisiejszym bumie budowlanym, gdzie deweloperzy wydzierają miastu każdy skrawek wolnej przestrzeni. Nie wspomnę już o kosztach, ewentualnego wynajmu terenu to 20-25 zł za m kwadratowy miesięcznie czyli to 10 tys . zł przy 500 metrowym placyku. W tym 23 % VAT-u. Kto podejmie się prowadzenia szkolenia na takich warunkach i KTO za to zapłaci? Chyba że też dostaniemy po 500 do każdego kursanta.

   2. proste takie reali ato tylko można było pisać na imprezie…… co ma instruktor do egzaminu??? Kursant może iśc kiedy chce na egzamin!!!!! A nam to kto by płacił za ten czas na egzaminach????

    1. w cywilizowanych krajach do których wszyscy ostatnio porównują za wszystkie tematy związane z egzaminem płaci kursant. Ba, w niektórych krajach kupuję się cały pakiet kurs+badania+ samochód na egzamin i sam egzamin.

   3. od 14 lat prowadzę OSK i po raz pierwszy słyszę że ktoś ma odwagę skończyć z patologią w szkoleniu kierowców. Nareszcie skończą się fikcyjne umowy na pojazdy, sale place itp. Może wreszcie nikt nie będzie się śmiał z tych co mają odwagę zainwestować. Zainwestowałem w super OSK i co? E-Learning – mają wszyscy, warsztaty instruktorów – prowadzi kto chce, kursy instruktorów nauki jazdy – prowadzi kto chce. I jak tu nie śmiać się z idioty który miał marzenia? Można działać z teczką w samochodzie bez placu sali biura ,za to z teczką pełną umów najmu, użyczenia itp. Mam nadzieję , ze zmiany wejdą w życie i będą rewolucyjne dla wszystkich. Dla tych , którzy robią to z pasją problem nie istnieje. Część już dzisiaj spełnia wszystkie wymagania , a część bez problemu się do nich dostosuje.

   4. Projekt reform utwierdza w przekonaniu że w tę branżę nie warto inwestować, wszelkiego rodzaju reformy, częste zmiany przepisów zniechęcają do inwestycji dlatego w polskich warunkach nie potępiam firm KRZAK bo oni wiedzą co robią , dobitnym przykładem nabicia w butelkę przez Ministerstwo są ODTJ te nie wiadomo kiedy się zamortyzują, CHŁOPCY uwierzyli.

   5. Zespół doradczy składający się z uzdrowicieli w postaci Pięknego Romana i wiecznie żywego Krzysztofa Sz. i wszystko jasne. Oni już jedną ustawę napisali i co ile OSK od tamtego czasu padło? Najbardziej mnie śmieszy wykreślenie e-relingu w obecnych czasach.

   6. To ma byc ta dobra zmiana? A jak ośrodek jest 100 km od WORD, to mamy wysyłać codziennie na cały dzień 1 instruktora czy 5 , zeby uczesniczyli wyłącznie w egzaminach? To paranoja, tak samo jak z tym, ze ma być plac, biuro i sala wykładowa jedyną własnością ośrodka. To likwidacja powiatowych , małych szkół jazdy! Paranoja! Niech minister się zacznie leczyć!

   7. Saco- Nie wiem kim jesteś, ale masz chyba kiepską wiedzę o jednoosobowych szkołach. Możliwe, że niektóre szkoły są kiepskie, ale większość jest dobra a rynek jest taki jaki jest. Faktem jest, że Ci którzy mają emerytury (a jest ich bardzo dużo) nie powinny mieć szkoły jazdy. Coś za coś….. 30 szkół jazdy i 30 placów jeden obok drugiego? Chore …

   8. Aha, to znaczy, że zrobiłam kurs w ostatniej chwili. Egzamin z teorii – pikuś. Ale plac manewrowy. W trakcie mojego kursu, nasz OSK stracił plac, bo deweloper kupił działkę, i przenieśliśmy się na plac innego OSK. Teraz chcą Wam zostawić kilka wzorcowych placów manewrowych, należących do dużych ośrodków, i tort podzielony. Zniszczyć małe szkoły, stworzyć drogie molochy. A nie mówiłam?

   9. Czyżby związane to było z brakiem pieniędzy na nieudane rządowe projekty i próbą przejęcia wszystkiego, co się da przez Wojewodę, bo pieniędzy brak ? A małe rodzinne firmy jak padały, tak będą padały dalej…Smutne to nasze „państewko” 🙁

   10. Chore Państwo, Panstwo kolesiów itp. Pan Romek z Koszalina i reszta ,, Paczki,, tworzą prawo pod siebie. W normalnym kraju jest to nie do pomyślenia . Pytam gdzie są organy kontrolne, minister,policja itp. Przecież to jest GRANDA. A E-learning to co my cofamy się do średniowiecza? Ta wspaniała trójka już kiedyś pracowała nad ustawą . Szkoda gadać .

   11. Witam szanowna redakcje,
    a czyj to projekt? Na jakim etapie procedowanie jest ten projekt? Bo jeśli nie ma go w RCL ( Rządowe Centrum Legislacji ) Bo na tą chwilę wygląda, że to jest dzieło Pana Kazia z dupy wzięte, a artykuł napisany dla kliknięć.
    ŹRÓDŁO PROSZĘ PODAĆ
    Tyle w temacie.

    1. Szanowny Panie,
     jak Pan może wie, a może nie wie, dziennikarze nie zawsze mogą podać źródło, od którego zdobyli dokumenty czy informacje. Nie napisaliśmy, że jest to projekt, który można znaleźć na stronie Rządowego Centrum Legislacji, tylko dokument z końca marca tego roku. Zapewniamy, że opisany przez nas projekt istnieje. Zresztą, nie widzimy powodów, dla których można byłoby nam nie wierzyć.
     Życzymy miłego dnia!

    1. Nigdzie, sala wykładowa, lokal biurowy i plac manewrowy OSK musi posiadać wyłącznie na potrzeby tego OSK. Natomiast jeden pojazd w kategorii w której OSK prowadzi szkolenie musi stanowić jego własność , albo być w leasingu. Ale dlaczego nie ma ani słowa o tym że wprowadzić chcą stawkę minimalną za godzinę zajęć teoretycznych i praktycznych ??

     1. Projekt przewiduje również upoważnienie ministra do ustalania w drodze rozporządzenia stawek minimalnych za godzinę szkolenia. W przypadku szkoleń instruktorskich i warsztatów doskonalenia zawodowego, znajdziemy górne granice, w jakich będą musiały mieścić się stawki określone w rozporządzeniu (jako procent minimalnego wynagrodzenia). Znajdziemy tam też przepis o odpłatności szkolenia i stwierdzający, że opłata stanowi dochód OSK.

    2. Pingback: https://www.heraldnet.com/reviews/phenq-reviews-is-it-legit-update/

    3. Pingback: super kaya 88

    4. Pingback: sig p320 carry

    5. Pingback: เสื้อสูทผู้หญิง

    6. Pingback: วิเคราะห์บอลวันนี้

Dodaj komentarz