Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa wysłało do branżowych organizacji pismo, w którym prosi o zebranie konkretnych danych. Jakich? Związanych z infrastrukturą OSK, ceną za kurs i liczbą przeprowadzonych szkoleń.

Minister Infrastruktury i Budownictwa pracuje obecnie nad przygotowaniem projektu zmiany ustawy o kierujących pojazdami. Projekt ten, realizowany wspólnie z przedstawicielami strony społecznej będzie zawierał szereg zmian dotyczących funkcjonowania zarówno ośrodków szkolenia kierowców jak i wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego. Do właściwego przygotowania projektu i jednoznacznego wskazania jego wpływu na branżę szkoleniowo-egzaminacyjną oraz podmioty zaangażowane w obsługę procesu szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami niezbędne jest odpowiednich i wiarygodnych danych statystycznych” - zagaja w piśmie wysłanym branżowym organizacjom Bogdan Oleksiak, dyrektor departamentu transportu drogowego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.


Jakich danych? Otóż ministerstwo chciałoby wiedzieć jaki jest przeciętny koszt OSK, związany z wynajęciem placów manewrowych oraz pomieszczeń do przeprowadzania wykładów. Ale nie tylko. Resort interesuje także liczba przeprowadzanych szkoleń z podziałem na poszczególne kategorie prawa jazdy w 2016 i 2017 roku. Urzędnicy chętnie poznaliby także liczbę przedsiębiorców posiadających pomieszczenia do prowadzenia wykładów i place manewrowe na wyłączność. To nie wszystko. Organizacje branżowe, a raczej ich członkowie, mają podać koszty odbycia obowiązkowych warsztatów doskonalenia dla instruktorów oraz przeciętną cenę za kurs na poszczególne kategorie prawa jazdy.


Bogdan Oleksiak podkreśla także, że sprawa jest pilna i wszystkie dane chciałby mieć do 15 grudnia. A pismo jest datowane na 30 listopada.


Co z tego wszystkiego wynika? Kontrowersyjny projekt tzw. grupy doradczej, który został przez „Szkołę Jazdy” upubliczniony w czerwcu, ma się dobrze i jest traktowany bardzo poważnie. Świadczą o tym choćby dane, które chce uzyskać resort. Przecież mają one bezpośredni związek z pomysłami zaproponowanymi w projekcie. Jakimi? Zakaz współdzielenia przez OSK infrastruktury, upoważnienie ministra do ustalania w drodze rozporządzenia stawek minimalnych za godzinę szkolenia. W przypadku szkoleń instruktorskich i warsztatów doskonalenia zawodowego, znajdziemy górne granice, w jakich będą musiały mieścić się stawki określone w rozporządzeniu (jako procent minimalnego wynagrodzenia).


Jakub Ziębka

felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0