Resort się obudził. Zajął się rozporządzeniem w sprawie kontroli OSK

dokumenty, okulary

W Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa trwają prace nad nowym rozporządzeniem w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców, które z opóźnieniem wypełni lukę po uchylonym z początkiem roku rozporządzeniu regulującym nadzór nad ośrodkami.

Określenie „nowe” jest jednak w tym przypadku nieco na wyrost. Tak jak można się było tego spodziewać w zaistniałej sytuacji, projekt jest w większości kalką poprzedniego aktu. Co istotne dla ośrodków – nie ulega zmianie również załącznik określający wzór zgłoszenia o rozpoczęciu kursu. Brak zmian w tym załączniku może zastanawiać, ponieważ od pewnego czasu wzór ten nie odpowiada już do końca aktualnej treści art. 27 ust. 1 pkt 1 ustawy o kierujących pojazdami.

Nieliczne zmiany dotyczą tworzenia i prowadzenia przez urząd planu kontroli. Kontrola ośrodka szkolenia kierowców wskutek złożonej na ośrodek skargi nie będzie, zgodnie z nowym rozporządzeniem, umieszczana w planie kontroli. W planie tym zostanie umieszczona natomiast kontrola przeprowadzana na podstawie wyników analizy statystycznej naruszeń przepisów ruchu drogowego popełnionych przez osoby przeszkolone w tym ośrodku, w okresie dwóch lat od dnia uzyskania przez te osoby prawa jazdy określonej kategorii. Plan kontroli nie będzie uzupełniany, z uwagi na doraźny charakter, o kontrole ośrodka szkolenia kierowców wpisanego w innym powiecie, którego infrastruktura jest zlokalizowana na obszarze działania tego starosty wskutek skarg na nieprawidłowy przebieg szkolenia oraz na wniosek starosty, który wpisał ośrodek szkolenia kierowców do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców. W celu podniesienie efektywności i skuteczności nadzoru nad ośrodkiem szkolenia kierowców zmieniono definicję kontroli doraźnej oraz dodano definicje kontroli problemowej.

Zgodnie z nowym § 4. organ przeprowadza kontrolę:

1) kompleksową – w czasie której bada się całokształt działalności ośrodka;

2) problemową – w czasie której bada się wybrane zagadnienia związane z działalnością ośrodka;

3) doraźną – w czasie której bada się wyłącznie zagadnienia wynikające ze złożonych skarg lub z pozyskanych informacji dotyczących działalności ośrodka.

Jednocześnie określono, które kontrole są planowe albo doraźne oraz kompleksowe lub problemowe. Plany kontroli na podstawie nowego rozporządzenia będą musiały zostać zatwierdzone do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozporządzenie wejdzie w życie.

Przypomnijmy, że 1 stycznia wygasło poprzednie rozporządzenie w sprawie kontroli OSK. W takiej sytuacji wątpliwości budzi zasadność ich prowadzenia bez obowiązującego aktu prawnego. Niektóre starostwa powiatowe i urzędy miejskie wstrzymały kontrole, tłumacząc się brakiem podstaw prawnych.

Cały projekt można zobaczyć tutaj:

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12294559/katalog/12409382#12409382

Radosław Biernat

Wasze komentarze (2)

  1. Głównym dopuszczającym do ruchu kursanta jest egz. on stwierdza swoim podpisem i potwierdza że egzaminowany da sobie radę samodzielnie w ruchu drogowym oraz został dobrze przeszkolony, podpis do czegoś zobowiązuje, odpowiedzialności niema . Proszę zostawić OSK one szkolą tak jak ktoś w komentarzach powiedział jak prawo i urzędnicy pozwalają przepisy w tej materii są nazbyt szczegółowe pozostawiając mały margines dla działania inst. który ma i przygotować kursanta do egzaminu z tego jest rozliczany.
  2. To znaczy , że jak jakiś synek posełka albo ministerka się naćpa albo nachlej i spowoduje wypadek to z tego będzie rozliczane OSK , w dobrym kierunku zmierza nasz kraj.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Call Now Button
  • Brak produktów w koszyku.