Resort obiecuje zmiany w Ustawie o kierujących!

Takie wieści uzyskali szkoleniowcy podczas wizyty w resorcie, która miała miejsce 5 lipca. Zapowiedziano spotkanie w sprawie samochodów OSK na egzaminie.

Było to już drugie spotkanie przedstawicieli organizacji reprezentujących środowisko OSK (PIGOSK, OIGOSK, PFSSK, SSSK Białystok) z przedstawicielami Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (pierwsze odbyło się w kwietniu br.). Konsultacje są efektem działań posła PO Roberta Tyszkiewicza i kontynuacją inicjatywy Społecznego Stowarzyszenia Szkół Kierowców w Białymstoku, w szczególności Jarosława Onacewicza.

W spotkaniu uczestniczyli: Andrzej Bogdanowicz, dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w MTBiGM, Tomasz Piętka, specjalista DTD w MTBiGM, Andrzej Sural, prezes SSSK Białystok, Jarosław Onacewicz – przewodniczący KR SSSK Białystok, Krzysztof Szymański, prezes PFSSK, Krzysztof Bandos, sekretarz PFSSK, Jan Domasik, prezes PIGOSK, Marek Gawroński, wiceprezes PIGOSK, Roman Stencel, prezes OIGOSK oraz Zbigniew Popławski, wiceprezes OIGOSK.

Samochody OSK na egzaminie: będą konsultacje

Na wstępie dyrektor Bogdanowicz przeprosił za nieobecność wiceministra Tadeusza Jarmuziewicza, który akurat przebywał w Senacie. Następnie poinformował, że wie o monicie i wspólnych wystąpieniach oraz że prezes KSD WORD Andrzej Szklarski zaakceptował sugestię spotkania z liderami organizacji środowiska OSK z udziałem Jarmuziewicza. Przypomnijmy, że przedmiotem tego spotkania ma być wdrożenie w WORD-ach programów pilotażowych mających na celu pozyskanie realnych doświadczeń z prowadzenia egzaminów praktycznych pojazdami OSK również w zakresie prawa jazdy kat. A1, A, B. Bogdanowicz zapewnił, że spotkanie odbędzie się 24 lub 25 lipca 2012 r. i zobowiązał Tomasza Piętkę do wysłania zaproszeń do uczestników omawianego spotkania.

Wiceprezes OIGOSK Zbigniew Popławski poinformował o rozstrzygnięciu przetargu na wynajem 25 samochodów do egzaminowania w WORD Łódź skutkującego wyborem samochodu marki Suzuki Swift za kwotę brutto ok. 58 zł za miesiąc. – Okoliczność ta dobitnie potwierdza zasadność postulatu modyfikacji i wdrożenia zmian prawnych w zakresie fakultatywnych możliwości prowadzenia egzaminów praktycznych na każdą kat. prawa jazdy również pojazdami w dyspozycji osoby egzaminowanej (OSK) – tłumaczy Stencel. – Przypominam, że aktualnie obowiązujące i powielone w ustawie o kierujących regulacje prawne w tym zakresie umożliwiają prowadzenie praktycznych egzaminów państwowych pojazdami w dyspozycji osoby egzaminowanej w następujących okolicznościach: na tzw. podkategorie tj. B1, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E, „automatami”, czyli samochodami bez pedału sprzęgła oraz samochodami przystosowanymi do rodzaju inwalidztwa w przypadku osób niepełnosprawnych.

Stencel zaznacza, że prowadzenie praktycznych egzaminów państwowych pojazdami w dyspozycji osoby egzaminowanej w zakresie innych niż wymienione wyżej kategorie prawa jazdy lub okoliczności zależy wyłącznie od decyzji dyrektora WORD. Przypomina on również, że pojazdy wykorzystywane podczas egzaminu państwowego na prawo jazdy nie muszą stanowić własności WORD, a więc regulacje prawne nie są przeszkodą. Wielokrotnie wskazywał na to m.in. w odpowiedzi na poselskie interpelacje sekretarz stanu w MTBiGM Tadeusz Jarmuziewicz (http://orka2.sejm.gov.pl/IZ7.nsf/main/6717907E).

Postulaty branży częściowo uwzględnione

W trakcie spotkania padło również pytanie, czy resort rozważa jakiekolwiek zmiany w ustawie o kierujących pojazdami przed progową datą 19 stycznia 2013 r. – Dyrektor Bogdanowicz odpowiedział twierdząco i poinformował, ze jeszcze w sierpniu projekt ustawy o zmianie ustawy zostanie skierowany do konsultacji społecznych – relacjonuje Stencel. – W imieniu przedstawicieli środowiska OSK podziękowałem za „dobrą nowinę” i dalej dociekałem, czy w nowelizowanej ustawie zostaną uwzględnione przesłane wspólne propozycje zmian uregulowań prawnych.

Bogdanowicz oświadczył, że resort w przedłożeniu rządowym uwzględni propozycje dotyczące zmian w: art.27 ust.1 pkt.1 dotyczącym informowania starosty o rozpoczęciu zajęć teoretycznych, art.128 ust.3 pkt.2 – tak aby miało zastosowanie dwuletnie vacatio legis do wymogu, o którym mowa w art.28 ust.2 pkt.2 (zatrudnianie instruktora nauki jazdy z co najmniej 3 letnim doświadczeniem zawodowym).

Co z resztą postulatów?

– Dyrektor Bogdanowicz, odnosząc się do prezentowanej argumentacji i rekapitulując wypowiedzi obecnych na spotkaniu przedstawicieli OSK postulujących uwzględnienie w nowelizacji jeszcze innych obszarów stwierdził, że jeżeli organizacje środowiska OSK wyartykułują wspólne propozycje, to resort wnikliwie je rozważy – mówi Stencel.

Zapewnienia Bogdanowicza dotyczą co prawda również art.31, który określa wymagania dla tzw. Super OSK, to jednak szanse na urzeczywistnienie zmian w ramach planowanej nowelizacji ustawy ma tylko ok. dziesięciu postulatów, z tego około 7 w zakresie problematyki środowiska OSK.

– Naturalnie zadeklarowaliśmy opracowanie i przedstawienie resortowi transportu wspólnych propozycji środowiska OSK – zapewnia Stencel. – Aktualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej wypracowywane są stanowiska i postulaty poszczególnych ogólnopolskich organizacji środowiska OSK. Ich ostateczna postać w formie wspólnych i porządnie uzasadnionych postulatów zostanie przyjęta na spotkaniu w Łowiczu 20 lipca 2012 r.

Oprac. mp

 

7 komentarzy do “Resort obiecuje zmiany w Ustawie o kierujących!”

  1. Pingback: Bassetti Bettwäsche grün reduziert

  2. Pingback: แผ่น HPMC

Dodaj komentarz