Resort dalej analizuje. Postępami prac dzielić się jednak nie zamierza

Dopóki nie powstanie projekt ustawy o kierujących pojazdami, który będzie gotowy do przekazania do szerokich uzgodnień społecznych i międzyresortowych, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa nie ma zamiaru dzielić się postępami prac tzw. zespołu doradczego i resortowych urzędników.

Taką właśnie informację otrzymaliśmy pod koniec grudnia, kiedy zapytaliśmy resort o przyczyny zbierania danych związanych z infrastrukturą OSK, ceną za kurs i liczbą przeprowadzonych szkoleń. Pisaliśmy o tym na naszej stronie internetowej na początku poprzedniego miesiąca.

O jakie dane chodzi? Ministerstwo chciałoby wiedzieć jaki jest przeciętny koszt OSK, związany z wynajęciem placów manewrowych oraz pomieszczeń do przeprowadzania wykładów. Ale nie tylko. Resort interesuje także liczba przeprowadzanych szkoleń z podziałem na poszczególne kategorie prawa jazdy w 2016 i 2017 roku. Urzędnicy chętnie poznaliby także liczbę przedsiębiorców posiadających pomieszczenia do prowadzenia wykładów i place manewrowe na wyłączność. To nie wszystko. Organizacje branżowe, a raczej ich członkowie, mają podać koszty odbycia obowiązkowych warsztatów doskonalenia dla instruktorów oraz przeciętną cenę za kurs na poszczególne kategorie prawa jazdy.

– Obecnie Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa pracuje nad dokładną analizą propozycji zespołu doradczego oraz nad przygotowaniem odpowiednich zapisów prawnych pozwalających na właściwe wprowadzenie ich w życie – mówi „Szkole Jazdy” Szymon Huptyś, rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. –  Do momentu powstania jednolitego i ostatecznego projektu, gotowego do przekazania do szerokich uzgodnień społecznych i międzyresortowych, MIB nie informuje o szczegółach analizy proponowanych rozwiązań. Wszelkie informacje w tym zakresie będą upublicznione wraz z rozpoczęciem procesu uzgodnień społecznych.

A kiedy to się stanie?

– Gotowy projekt zostanie przedstawiony po zakończeniu prac legislacyjnych i konsultacyjnych wewnątrz resortu oraz po uzyskaniu akceptacji szefostwa MIB w zakresie zaproponowanych kierunków zmian – mówi Huptyś.

Czyli dalej nie wiadomo kiedy. Zapytaliśmy także o częstotliwość spotkań tzw. zespołu doradczego, który stoi za częścią propozycji dotyczących zmian w szkoleniu i egzaminowaniu.

– Zespół doradczy spotyka się w miarę postępu prac i konieczności dyskusji merytorycznej. Ostatnie spotkanie odbyło się w listopadzie 2017 r. i na razie nie jest planowane kolejne – informuje Huptyś.

Jakub Ziębka

Wasze komentarze (5)

Dodaj komentarz

Call Now Button
  • Brak produktów w koszyku.