- Chcemy, żeby pytania dotyczące korytarzy życia znalazły się w puli pytań egzaminu na prawo jazdy - powiedział w piątek minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Jest to jedno z działań mających popularyzować wśród polskich kierowców zachowania ułatwiające dotarcie służb ratowniczych na miejsca wypadków na drogach szybkiego ruchu. Zgodnie z zapowiedzią resortu, tzw. korytarze życia będą też usankcjonowane w polskim prawie.


- Rozwój sieci autostrad i dróg ekspresowych w Polsce stawia przed nami nowe wyzwania w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dlatego chcemy pomóc polskim kierowcom w wykształceniu nawyków poprawiających bezpieczeństwo na drogach szybkiego ruchu - podkreśla Andrzej Adamczyk.


Inicjatywa resortu powstała ze względu na niepokojące zjawiska związane z niewłaściwym zachowaniem uczestników ruchu drogowego na autostradach i drogach ekspresowych. Skutkuje ono utrudnionym dojazdem służb ratowniczych do miejsc zdarzeń drogowych. Jest też odpowiedzią na postulaty mediów i społeczne akcje propagujące ideę korytarzy życia.


Ministerstwo Infrastruktury przewidziano opracowanie, w porozumieniu z właściwymi służbami, koncepcji wdrożenia pojęcia korytarzy życia do polskich przepisów, a następnie przygotowanie propozycji zmian legislacyjnych precyzujących zasady ich tworzenia. Ponadto przeanalizowane zostaną możliwości podjęcia szerokiej akcji edukacyjnej wśród kierowców na temat zachowania się na autostradzie i drodze ekspresowej.


- Chcemy, aby pytania dotyczące korytarzy życia znalazły się w puli pytań egzaminu na prawo jazdy - mówi Andrzej Adamczyk.


- Przy opracowaniu polskich rozwiązań prawnych zamierzamy wykorzystać doświadczenia krajów, w których przepisy o korytarzach życia już funkcjonują, np. Niemiec. Chcemy też włączyć do naszych prac podmioty już zaangażowane w tę problematykę - dodaje sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Drogowego Konrad Romik.


Jakub Ziębka

felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0