Raz jeszcze o kategorii B i B + E

przyczepa samochodowa

W szkole Jazdy 2/2010 zamieściliśmy artykuł na temat kategorie B i B + E i przyczep. Tekst te wywołał istną lawinę listów do redakcji.

Piszący zwracali uwagę, iż autor wyliczył, że przy kategorii B w jednym z wariantów zespół pojazdów może mieć dopuszczalną masę całkowitą 4250 kg, i pytali, jak to się ma do art. 88 pkt.3 lit. b kodeksu drogowego, w którym napisano: pojazdem, o którym mowa w lit. a, z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t.

Pytanie przekazaliśmy ekspertowi. Poniżej odpowiedź.

 

Kwestię osiągnięcia dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów zawierającego przyczepę lekką kierowaną przez posiadacza prawa jazdy kategorii B wartość 4250 kg reguluje ustawa z 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym ( DzU z 2005 r. nr 108, poz. 908 ze zm.) w treści art. 88 w ust. 2 pkt 3 lit. b) oraz ust 3 pkt 3. Sięgając dodatkowo do ratyfikowanej przez RP konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Wiedniu 8 listopada 1968 (DzU nr. 5 poz. 40, zm. poz. 44), której art. 41 ust 4, lit. a) brzmi następująco:

4. Przy stosowaniu postanowień ustępu 1 i ustępu 2 litera c) niniejszego artykułu: a) do pojazdów samochodowych kategorii B, wymienionych w załączniku 6 i 7 do niniejszej konwencji może być dołączona lekka przyczepa, może do nich być także dołączona przyczepa, której największa dopuszczalna masa przekracza 750 kg (1650 funtów), ale nie przekracza ona masy własnej pojazdu samochodowego, oraz jeżeli największa dopuszczalna masa pojazdów połączonych w ten sposób nie przekracza 3500 kg (7700 funtów).

Konkludując, artykuł ten daje wyraźnie dwie możliwości w ramach uprawnienia wynikającego z posiadania kategorii B prawa jazdy:

1. Przyczepa lekka przy braku innych warunków, co oznacza maksymalnie wartość dmc zespołu na poziomie 4250 kg (3500 kg + 750 kg).

2. Przyczepa inna niż lekka, gdy dmc zespołu nie przekracza 3500 kg , pojazd mieści się w zakresie tych uprawnień z kategorii B, a dmc przyczepy nie przekracza masy własnej pojazdu ciągnącego.

 

 

 

2 komentarze do “Raz jeszcze o kategorii B i B + E”

  1. Pingback: ร้านอาหารแถวพัฒนาการ

  2. Pingback: Related Site

Dodaj komentarz