Przewóz ponadgabarytowy

W dniu 5 lipca w godzinach nocnych na drodze krajowej nr 7 inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie, wspólnie z funkcjonariuszami Policji oraz pracownikami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, prowadzili działania ukierunkowane na sprawdzanie legalności wykonywania przewozów pojazdami ponadgabarytowymi.

Działania te mają charakter cykliczny i służą poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego. W wyniku działań kontrolnych nie dopuszczono do dalszej jazdy dwóch pojazdów, w których stwierdzono wykonywanie przewozów niezgodnie z posiadanym zezwoleniem. Stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdów o 14 i 6 ton oraz przekroczenie ich dopuszczalnej długości odpowiednio o 1 i 2 metry. Pojazdy te zostały usunięte na parking strzeżony.

Źródło: GITD