Przedsiębiorco, uzupełnij swój wpis w CEIDG! Masz czas tylko do 19 maja!

przedsiębiorca

19 maja upływa termin  uzupełnienia danych przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) o numer PESEL.

Brak uzupełnienia numeru PESEL do tego dnia spowoduje wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG. Informacja o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru będzie przesyłana do Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników, Głównego Urzędu Statystycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Obowiązek uzupełnienia danych o numer PESEL oraz konsekwencje jego niedopełnienia wynikają z art. 61  ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i innych ustaw (DZ.U. 2015 poz.1893).

Informacja o tym, czy dane dotyczące działalności gospodarczej zostały uzupełnione o numer PESEL, nie jest widoczna w ogólnodostępnym, jawnym rejestrze CEIDG.  Należy ją zweryfikować we właściwym miejscowo urzędzie prowadzącym rejestr: osobiście, telefonicznie lub za pomocą platformy ePUAP, poprzez subkonto CEIDG.

Sprawa dotyczy przede wszystkim przedsiębiorców, którzy rejestrowali swój biznes jeszcze w latach 90. i od tamtej pory go nie zawieszali, ani nie zmieniali przedmiotu działalności. Od 2001 r. przy wszelkich wpisach do CEIDG podaje się numer PESEL.

jaz

 

Wasze komentarze (1)

  1. Jak uzupełnić PESEL w CEIDG z wykorzystaniem PROFILU ZAUFANEGO? Zaloguj się prz pomocy PROFILU ZAUFANEGO na www.ceidg.gov.pl Kliknij ZMIANA DANYCH i wprowadź wszystkie wymagane (na czerwono). Podpisz PROFILEM ZAUFANYM. UWAGA: Nie wypełniaj wniosku jeśli nie zalogowałeś się wcześniej bo będziesz musiał OSOBIŚCIE w urzędzie potwierdzić ten wpis.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Call Now Button
  • Brak produktów w koszyku.