19 maja upływa termin  uzupełnienia danych przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) o numer PESEL.

Brak uzupełnienia numeru PESEL do tego dnia spowoduje wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG. Informacja o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru będzie przesyłana do Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników, Głównego Urzędu Statystycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Obowiązek uzupełnienia danych o numer PESEL oraz konsekwencje jego niedopełnienia wynikają z art. 61  ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i innych ustaw (DZ.U. 2015 poz.1893).

Informacja o tym, czy dane dotyczące działalności gospodarczej zostały uzupełnione o numer PESEL, nie jest widoczna w ogólnodostępnym, jawnym rejestrze CEIDG.  Należy ją zweryfikować we właściwym miejscowo urzędzie prowadzącym rejestr: osobiście, telefonicznie lub za pomocą platformy ePUAP, poprzez subkonto CEIDG.

Sprawa dotyczy przede wszystkim przedsiębiorców, którzy rejestrowali swój biznes jeszcze w latach 90. i od tamtej pory go nie zawieszali, ani nie zmieniali przedmiotu działalności. Od 2001 r. przy wszelkich wpisach do CEIDG podaje się numer PESEL.

jaz


 
Krzysztof Ledzion felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0