Projekty dwóch rozporządzeń. Tym razem kursy [dokumenty]

dziennik ustaw rzeczypospolitej polskiej

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało dzisiaj projekty dwóch rozporządzeń. Dotyczą one kursów dokształcających i reedukacyjnych.

Kolejne dwa projekty, opublikowane już na stronach Rządowego Centrum Legislacji to projekt rozporządzenia dotyczącego kursów i szkoleń dla kierowców w okresie próbnym oraz projekt rozporządzenia w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Kontynuacja prac nad pierwszym z wymienionych projektów może sugerować, że wciąż nie jest wykluczone wprowadzenie w życie wybranych elementów okresu próbnego dla kategorii B. Projekt ten zawiera szczegółowe regulacje dotyczące kursu dokształcającego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym, do których odbycia Ustawa o kierujących pojazdami w jej obecnym brzmieniu zobowiązuje kierowców pomiędzy 4 a 8 miesiącem od uzyskania prawa jazdy kategorii B. W projekcie znajdziemy szczegółowe programy szkolenia i kursu oraz stawki opłat, ustalonych na poziomie 100 zł za kurs i 200 zł za szkolenie. Zgodnie z projektem zajęcia w ramach kursu będą prowadzone przez egzaminatorów zatrudnionych w wojewódzkim ośrodku szkolenia organizującym kurs. Jeśli chodzi natomiast o szkolenie to będzie ono prowadzone przez instruktora techniki jazdy dla 3 osób szkolonych, z których każda będzie musiała wykonać wszystkie zadania objęte programem. Wyraźnie zaznacza się, że to szkolenie nie ma za zadanie ani w takim wymiarze nie ma możliwości przekazania osobie szkolonej zaawansowanych umiejętności prowadzenia auta w sytuacjach ekstremalnych i awaryjnych a ma jedynie uświadomić zagrożenia.

Drugi z opublikowanych projektów to projekt rozporządzenia regulującego kursy reedukacyjne dla kierowców, którzy popełnią co najmniej 2 wykroczenia w okresie próbnym, ale również dla pozostałych kierowców którzy przekroczą 24 punkty karne. Należy zwrócić na sporą dolegliwość tego kursu wskazującą na jej quasi-karny charakter. Kurs został w projekcie zaplanowany na 40 godzin, które muszą być koniecznie zrealizowane w ciągu pięciu kolejnych dni tygodnia od poniedziałku do piątku. Cena takiego kursu wyniesie 500 zł. Warto zwrócić uwagę, że kurs trwa dłużej niż szkolenie teoretyczne na prawo jazdy kategorii B. Opisane wcześniej problemy mogą jednak wpłynąć również na wejście w życie przepisów o tych kursach.

Warto choćby pobieżnie zapoznawać się z kolejnymi aktami wykonawczymi, my zaś będziemy w dalszym ciągu na bieżąco Państwa informować o kolejnych nowościach i losach ustawy.

 rb

 

 

2 komentarze do “Projekty dwóch rozporządzeń. Tym razem kursy [dokumenty]”

  1. Pingback: check this

  2. Pingback: benefits of joining illuminati

Dodaj komentarz