Pomimo skierowanej do Kancelarii Prezydenta RP ekspertyzy wykazującej niekonstytucyjność, 25 stycznia prezydent złożył swój podpis pod Ustawą o kierujących. Stowarzyszenie KIEROWCA.PL nie składa broni i zapowiada dalsze działania w sprawie zmiany szkodliwych dla branży szkoleniowej zapisów.

Czekają nas więc nie tylko reedukacyjne kursy dla kierowców, którzy uzbierają 24 punkty karne, nadzór nad młodymi kierowcami i nowe kategorie praw jazdy, ale również ciągły przymus wymiany flot samochodowych w ślad za działaniami WORD-ów, powstanie Super OSK, które zdaniem wielu pogrążą dotychczasowy system szkoleń kierowców.


Jak w ekspertyzie wskazał profesor Bałaban - już samo forsowanie Super OSK odbywa się poprzez łamanie ogromnej ilości wartości i zasad konstytucyjnych i unijnych, z których każda jest wystarczająca do ich zakwestionowania i eliminacji, bo każda jest podstawą systemu gospodarki rynkowej bądź państwa prawnego. Ocena ustawy przez pryzmat zespołu naruszonych zasad jest natomiast druzgocąco negatywna.


- To właśnie ekspertyza profesora Bałabana zdecydowała o skierowaniu do prezydenta listu wskazującego na niezgodność z konstytucją wielu zapisów tej ustawy - mówi Rafał Matuszak ze Stowarzyszenia KIEROWCA.PL. - Dopuszczaliśmy możliwość, że mimo wszystko prezydent zdecyduje się na podpisanie ustawy. W tej sytuacji zamierzamy rozpocząć szeroko zakrojoną akcję społeczną mającą na celu przekonanie parlamentarzystów o konieczności zmiany niekorzystnych dla branży zapisów ustawy o kierujących. W drugiej kolejności podejmiemy starania o ewentualną skargę kasacyjną, którą składa się do Trybunału Konstytucyjnego.


 red


Stowarzyszenie KIEROWCA.PL zwraca się również z prośbą kontakt do wszelkich organizacji, które chciałyby wesprzeć akcję. Informacje w tej sprawie można przesyłać na adres: [email protected]


Poniżej do pobrania plik z pełną treścią ekspertyzy.

redaktor felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0