Prawo jazdy nie dla chorych

lekarz

Chorzy na cukrzycę, chcąc kierować pojazdami, będą musieli m.in. przedstawić opinię diabetologa. Prawka nie dostanie osoba, u której w ciągu ostatnich dwóch lat wystąpił napad padaczkowy.

Zaproponowana przez Ministerstwo Zdrowia nowela rozporządzenia w sprawie badań lekarskich dla osób kierujących pojazdami określa czynniki medyczne wpływające na zdolność do tego, wśród których wskazuje się wzrok, cukrzycę i padaczkę. W projekcie zdefiniowano pojęcie ciężkiej hipoglikemii, nawracającej ciężkiej hipoglikemii, nieświadomości hipoglikemii, a także określono wymagania dla osób posiadających lub ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, do których należą:

• przedstawienie opinii specjalisty diabetologa,

• przeprowadzanie regularnych kontrolnych badań lekarskich, właściwych dla każdego przypadku,

• wykazanie świadomości ryzyka hipoglikemii i zagrożeń z nią związanych,

• regularne monitorowanie stężenia glukozy we krwi,

• udokumentowanie kontroli nad przebiegiem choroby przez lekarza prowadzącego.

Nowela rozporządzenia wprowadza również definicję pojęcia padaczka oraz inna utrata przytomności. Bezwzględnym przeciwwskazaniem do kierowania pojazdami jest wystąpienie napadu padaczkowego w ciągu ostatnich dwóch lat choroby. Zgodnie z propozycjami ponowne ubieganie się o uprawnienia do kierowania pojazdami albo przedłużenie okresu jego ważności będzie możliwe po przedstawieniu opinii neurologicznej, potwierdzającej brak napadów padaczkowych w ciągu ostatnich dwóch lat leczenia. Takie osoby będą jednak podlegać badaniom kontrolnym co pół roku przez okres dwóch lat. Przez kolejne trzy lata badania kontrolne będą przeprowadzane co roku. Po tym okresie częstotliwość badań kontrolnych ustali lekarz. Osoby, które ubiegają się o prawo jazdy na samochody ciężarowe czy autobusy, nie zostaną uznane za zdolne do kierowania takimi pojazdami, jeżeli rozpoznano u nich padaczkę.

Rozporządzenie nakłada dodatkowe obowiązki na lekarzy. Jeżeli stwierdzą oni przypadek wystąpienia epizodu ciężkiej cukrzycy, powinni o tym powiadomić starostę lub prezydenta miasta (wydającego prawo jazdy) w celu oceny predyspozycji zdrowotnych do kierowania pojazdami. Taki sam obowiązek będzie w przypadku stwierdzenia napadu o symptomach padaczkowych. Nowela rozporządzenia określa także wysokość opłat za badanie lekarskie. Dla osób ubiegających się o najpopularniejsze uprawnienia (np. kat. A i B) będzie wynosiło 20 proc. minimalnego wynagrodzenia. W przypadku kierowców starających się o kat. C i D opłata wyniesie 25 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Projekt nowelizacji rozporządzenia został skierowany do konsultacji społecznych.

mur

 

5 komentarzy do “Prawo jazdy nie dla chorych”

  1. Pingback: ตารางบอล

  2. Pingback: mint chocolate chip strain canada

  3. Pingback: parlay 10ribu

Dodaj komentarz