W piątek ukazało się w końcu rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. Zapowiadana wczesniej podwyżka potwierdziła się.

Za wydanie prawa jazdy trzeba teraz zapłacić 100 zł, jego wersji międzynarodowej - 35 zł. Wcześniej kosztowało to odpowiednio 84 i 30 zł.


"Należy zaznaczyć, że przedmiotowe opłaty od lutego 2010 r. pozostają na niezmienionym poziomie, mimo wzrostu corocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. Ustalona przez ministra właściwego do spraw transportu opłata wnoszona przez obywatela za wydanie dokumentu potwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami zawiera w sobie koszt wyprodukowania dokumentu oraz kwotę stanowiącą przychód organu pokrywającą koszty administracyjne związane z wydaniem dokumentu.


Dodatkowo wzięto pod uwagę zwiększone koszty jakie będzie ponosił organ wydający prawo jazdy w związku z administracją i nadzorem nad procesem wydawania uprawnień do kierowania pojazdami" - czytamy w uzasadnieniu rozporządzenia".


Zmieniły się także ceny egzaminów.  Za część teoretyczną trzeba zapłacić 30 zł. Natomiast cennik egzaminu praktycznego przedstawia się następująco: kategoria AM - 140 zł, A, A1, A2 - 180 zł, B - 140 zł, B1, C1, D1, T - 170 zł, C, D, B+E - 200 zł, C1+E, C+E, D1+E, D+E - 245 zł.


 


jaz

redaktor felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0