Praktyczny wzrost

WORD

Najlepszym wynikiem zdawalności egzaminu teoretycznego na kategorię B może poszczycić się WORD w Łodzi. Jeżeli chodzi o praktykę, najkorzystniej wypadła Ostrołęka. Na szarym końcu znalazły się odpowiednio Leszno i Szczecin. W porównaniu z 2013 rokiem w całej Polsce jazdę po placu manewrowym i mieście zdało o 3 proc. kandydatów na kierowców więcej – wynika ze sporządzonego przez nas raportu zdawalności egzaminów państwowych za rok 2014.

W ubiegłym roku średnia zdawalność egzaminu teoretycznego na kategorię B w całej Polsce wyniosła 38,46 proc. To o ponad 4 punkty procentowe mniej niż rok wcześniej. Jednak to porównanie nie jest w pełni miarodajne. Dlaczego? Nowelizacja ustawy o kierujących pojazdami, która wpłynęła na zmianę formy przeprowadzania państwowego egzaminu teoretycznego, weszła w życie dopiero w drugiej połowie stycznia 2013 roku. Do tego czasu kandydaci na kierowców mogli jeszcze wypełniać testy zgodnie ze starą formułą. Z czego oczywiście duża część z nich korzystała. Zapewne właśnie ta sytuacja wpłynęła na rozbieżności w wynikach za rok 2013 i 2014. Jedno jest jednak pewne. Czasy, kiedy teorię zdawało w WORD-ach ponad 70 proc. podejmujących próbę, bezpowrotnie minęły… A teraz może być jeszcze gorzej. Dlaczego? Od początku roku zniesiony został wszak obowiązek odbywania szkolenia teoretycznego w ośrodkach szkolenia kierowców…

Inaczej ma się rzecz z egzaminem praktycznym. W zeszłym roku, w skali całego kraju, zdało go 34,54 proc. osób ubiegających się o uzyskanie kategorii B. W porównaniu z 2013 rokiem można zaobserwować wzrost rzędu 3 proc. Ciekawe tylko, czy utrzyma się on w następnych latach? Pamiętajmy o tym, że na początku tego roku szkolenie kandydata na kierowcę zostało poszerzone o umiejętność tzw. ekojazdy. Jak to przekłada się na zadania egzaminacyjne? W arkuszu znalazły się dwie nowe pozycje: „właściwa zmiana biegów” oraz „hamowanie silnikiem przy zatrzymaniu i zwalnianiu”. Z naszych informacji wynika, że liczba osób nieradzących sobie z tymi zadaniami jest niewielka, ale w ostatecznym rozrachunku może nieznacznie wpłynąć na wyniki zdawalności w 2015 roku.

Na górze Łódź, na dole… Leszno

Najlepszym wynikiem zdawalności egzaminu teoretycznego w 2014 roku na kategorię B może poszczycić się WORD w Łodzi (45,23 proc.). Tuż za nim uplasowały się Białystok (43,87 proc.) oraz Suwałki (42,73 proc.). Dobre wyniki w skali ogólnopolskiej zanotowały także: Bielsko-Biała (42,6 proc.), Lublin (42,3 proc.), Wrocław (42 proc.), Krosno (41,74 proc.), Biała Podlaska (41,1 proc.) oraz Gdańsk (41,01 proc.). Z kolei najgorzej z egzaminem teoretycznym radzili sobie kandydaci na kierowców zdający w Lesznie (33,7 proc.), Elblągu (34,36 proc.), Pile i Nowym Sączu (po 34,4 proc.).

Jak wygląda statystyka zdawalności egzaminu teoretycznego w podziale na województwa? Tutaj najlepszy wynik osiągnęło woj. podlaskie (42,4 proc.). Na dalszych miejscach sklasyfikowane zostały województwa: łódzkie (40,92 proc.), lubelskie (40,19 proc.), podkarpackie (39,83 proc.) i kujawsko-pomorskie (39,54 proc.). 

Bezkonkurencyjne podlaskie

Który WORD zanotował natomiast największą zdawalność egzaminów praktycznych? Bezkonkurencyjna okazała się Ostrołęka. Jako jedyna może się poszczycić wynikiem na poziomie ponad 50 proc. (dokładnie 52,87 proc.). Tuż za nią uplasowały się wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego z Łomży (49,45 proc.), Suwałk (44,77 proc.), Rzeszowa (44,54 proc.) oraz Płocka (43,91 proc.) Najgorzej egzamin praktyczny na kategorię B poszedł kandydatom na kierowców zdającym w Szczecinie. Pozytywną ocenę egzaminatora otrzymała trochę więcej niż jedna czwarta osób (dokładnie 25,4 proc.). Niewiele lepiej radzili sobie egzaminowani zdający w WORD-ach w Opolu (26,67 proc.), Pile (26,7 proc.), Koszalinie (27 proc.), Gdańsku (27,48 proc.) i Łodzi (27,53 proc.).

Jak wygląda zdawalność w poszczególnych województwach? Najgorzej wypadło zachodniopomorskie (26 proc.), pomorskie (30,09 proc.), śląskie (30,8 proc.) oraz wielkopolskie (30,92 proc.). A najlepiej? Po raz kolejny podlaskie (42,96 proc.). Tuż za tym województwem znalazły się mazowieckie (40,79 proc.) i podkarpackie (40,47 proc.). Jedynie tam średnia zdawalność nieznacznie przekroczyła 40 proc.

Jakub Ziębka

1 komentarz do “Praktyczny wzrost”

Dodaj komentarz