Krakowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podał komunikat o utrudnieniach w ruchu drogowym na trasach i odcinkach dotkniętych skutkami ulewnych deszczy - stan na 19 maja br. godz. 7).

Droga krajowa nr A4:
Węzeł Mirowski - łącznie węzła wyłączone z ruchu - ciąg A4 jest przejezdny łącznica zjazdowa węzła Sidzina z kierunku Tarnów - Kraków - woda z rowu wylała się na jezdnię (początek łącznicy na Kraków/Skawinę) - zwężenie jezdni pasa wyłączenia,


Droga krajowa nr 4:
m. Bochnia - (obwodnica m. Bochnia) - osuwisko w km 470+220 - 470+300 (wyłączony 1 pas w kierunku Tarnowa - pas włączenia), miejsce wystąpienia osuwiska zostało zabezpieczone i oznakowane
m. Gorzków km 473+600 - 473+900 odcinek okresowo zalewany (sytuacja uzależniona od intensywności opadów, bądź ich braku)
Ruch na całej długości drogi odbywa się normalnie z niewielkimi ograniczeniami na obwodnicy w m. Bochnia i m. Gorzków
m. Brzesko - przeciwskarpa drogi osunęła się na pobocze - zwężenie prawostronne jezdni,


Droga krajowa nr S7:
Na odcinku Węzeł Radzikowskiego - węzeł Balice oberwały się skarpy - występuje zagrożenie osunięcia na drogę wraz z ekranami akustycznymi,


Droga krajowa nr 7:
m. Mogilany - oberwanie nasypu drogi na odc. 100mb (utrudnienia na poboczu)
m. Myślenice - początkowy odcinek drogi ekspresowej - zawężenie do jednego pasa ruchu na obu jezdniach (zaleganie rumoszu skalnego)
m. Myślenice - droga zbiorcza nieprzejezdna po stronie prawej w kierunku Zakopanego
m. Myślenice - osunięcie skarp po stronie prawej (ul. Sobieskiego przed węzłem Polanka)


Droga krajowa nr 28:
Wadowice - na jezdni są wylewiska, wycieki z dróg bocznych i pól,


Droga krajowa nr 44:
Na odc. od m. Wielkie Drogi do m. Borek Szlachecki oraz w Brzeźnicy i Przeciszowie występują uszkodzone pobocza, wylewiska na jezdni,
W m. Kalwaria km 56+900 oberwała się skarpa - ruch wahadłowy,
W m. Bieruń na Wiśle (gr. woj. świętokrzyskiego) nieprzejezdny jest most - droga zamknięta,


Droga krajowa nr 52:
W m. Kalwaria km 56+900 oberwała się skarpa - ruch wahadłowy,


Droga krajowa nr 75:
m. Frycowa - km 77+750 - obryw części parkingu od strony rzeki Kamienica - zakaz wjazdu na parking


Droga krajowa nr 79:
m. Ławy - woda z rzeki Nidzica podmyła filar mostu objazdowego i podeszła do dżwigarów - droga zamknięta - puszczenie ruchu na objazd Nowe Brzesko - Proszowice - Kazimierza Wielka - Nowy Korczyn
m. Koszyce - woda z rzeki Szreniawa zalała jezdnię i pobocza na całej szerokości - droga zamknięta - puszczenie ruchu na objazd Nowe Brzesko - Proszowice - Kazimierza Wielka - Nowy Korczyn
m. Zabierzów - woda z rzeki Rudawa zalała częściowo drogę - zamknięta droga, objazdy,


Droga krajowa nr 87:
Piwniczna Zdrój - lewy pas ruchu zamknięty spowodowany osunięciem się skarpy na jezdnię
Lokalne rozlewiska utrudniające przejazd.

redaktor felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0