Powódź na małopolskich drogach

Krakowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podał komunikat o utrudnieniach w ruchu drogowym na trasach i odcinkach dotkniętych skutkami ulewnych deszczy – stan na 19 maja br. godz. 7).

Droga krajowa nr A4:
Węzeł Mirowski – łącznie węzła wyłączone z ruchu – ciąg A4 jest przejezdny łącznica zjazdowa węzła Sidzina z kierunku Tarnów – Kraków – woda z rowu wylała się na jezdnię (początek łącznicy na Kraków/Skawinę) – zwężenie jezdni pasa wyłączenia,

Droga krajowa nr 4:
m. Bochnia – (obwodnica m. Bochnia) – osuwisko w km 470+220 – 470+300 (wyłączony 1 pas w kierunku Tarnowa – pas włączenia), miejsce wystąpienia osuwiska zostało zabezpieczone i oznakowane
m. Gorzków km 473+600 – 473+900 odcinek okresowo zalewany (sytuacja uzależniona od intensywności opadów, bądź ich braku)
Ruch na całej długości drogi odbywa się normalnie z niewielkimi ograniczeniami na obwodnicy w m. Bochnia i m. Gorzków
m. Brzesko – przeciwskarpa drogi osunęła się na pobocze – zwężenie prawostronne jezdni,

Droga krajowa nr S7:
Na odcinku Węzeł Radzikowskiego – węzeł Balice oberwały się skarpy – występuje zagrożenie osunięcia na drogę wraz z ekranami akustycznymi,

Droga krajowa nr 7:
m. Mogilany – oberwanie nasypu drogi na odc. 100mb (utrudnienia na poboczu)
m. Myślenice – początkowy odcinek drogi ekspresowej – zawężenie do jednego pasa ruchu na obu jezdniach (zaleganie rumoszu skalnego)
m. Myślenice – droga zbiorcza nieprzejezdna po stronie prawej w kierunku Zakopanego
m. Myślenice – osunięcie skarp po stronie prawej (ul. Sobieskiego przed węzłem Polanka)

Droga krajowa nr 28:
Wadowice – na jezdni są wylewiska, wycieki z dróg bocznych i pól,

Droga krajowa nr 44:
Na odc. od m. Wielkie Drogi do m. Borek Szlachecki oraz w Brzeźnicy i Przeciszowie występują uszkodzone pobocza, wylewiska na jezdni,
W m. Kalwaria km 56+900 oberwała się skarpa – ruch wahadłowy,
W m. Bieruń na Wiśle (gr. woj. świętokrzyskiego) nieprzejezdny jest most – droga zamknięta,

Droga krajowa nr 52:
W m. Kalwaria km 56+900 oberwała się skarpa – ruch wahadłowy,

Droga krajowa nr 75:
m. Frycowa – km 77+750 – obryw części parkingu od strony rzeki Kamienica – zakaz wjazdu na parking

Droga krajowa nr 79:
m. Ławy – woda z rzeki Nidzica podmyła filar mostu objazdowego i podeszła do dżwigarów – droga zamknięta – puszczenie ruchu na objazd Nowe Brzesko – Proszowice – Kazimierza Wielka – Nowy Korczyn
m. Koszyce – woda z rzeki Szreniawa zalała jezdnię i pobocza na całej szerokości – droga zamknięta – puszczenie ruchu na objazd Nowe Brzesko – Proszowice – Kazimierza Wielka – Nowy Korczyn
m. Zabierzów – woda z rzeki Rudawa zalała częściowo drogę – zamknięta droga, objazdy,

Droga krajowa nr 87:
Piwniczna Zdrój – lewy pas ruchu zamknięty spowodowany osunięciem się skarpy na jezdnię
Lokalne rozlewiska utrudniające przejazd.

Dodaj komentarz