Posiedzenie Komisji Infrastruktury

W dniu 14 grudnia 2021 (wtorek) o godz. 09:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Infrastruktury.

Na posiedzeniu odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1835)
Projekt uzasadniać będzie Minister Infrastruktury.

link do projektu: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?documentId=FCA2ECFEA0ED7E9CC12587A6004D65BA